A Médiatanács 877/2021. (IX. 7.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 7.

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltató KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi közösségi jellegű rádiós lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. április 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.304,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.