A Médiatanács 1125/2021. (XI. 2.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 2.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági felügyeleti eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 2021. január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó teljesítésének vizsgálata tárgyában.