A Médiatanács 1192/2021. (XI. 23.) számú döntése

A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 5-én sugárzott és öt alkalommal megismételt „Boomerlázadás” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 23.

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. médiaszolgáltató a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 5-én sugárzott és öt alkalommal megismételt „Boomerlázadás” című műsorszám közzétételekor összesen hat alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.