Az NMHH Elnöke közzétette a Vodafone összekapcsolási referenciaajánlatának (VODRIO) hivatalbóli módosításának tárgyában hozott határozattervezetét

Közzétéve: 2021. december 20.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/22815-3/2021. számú, a Vodafone Magyarország Zrt. összekapcsolási referenciaajánlatának (VODRIO) hivatalbóli módosításának tárgyában hozott határozattervezete

(A határozattervezet teljes szövegét és a referenciaajánlat módosítással érintett részeit a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó tartalmak” dobozból elérhető dokumentumok tartalmazzák.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§ pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Vodafone Magyarország Zrt. PC/11911-4/2021. számú határozattal jóváhagyott összekapcsolási referenciaajánlatát (VODRIO) és a hivatalbóli módosításról szóló határozattervezetét.

A tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján való közzétételt (2021. december 20.) követő 30 napon belül bárki írásban megküldheti a tervezetre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (a továbbiakban: észrevétel).

Az észrevételeket választása szerint a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, a Nyilatkozattételi űrlapon keresztül elektronikus ügyintézés keretében, vagy a Szolgáltató által igénybevehető, egyéb elektronikus ügyintézés keretében, vagy cégszerűen aláírva postai úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2022. január 19.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a vodrio@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.