A Médiatanács 1295/2021. (XII. 21.) számú döntése

Ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 21.

A Médiatanács a 163/2021. (III. 2.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági eljárásban megállapítja a Kérelmező ügyféli jogállását, valamint felhívja az üggyel kapcsolatos nyilatkozatának előterjesztésére.