A Médiatanács 29/2022. (I. 18.) számú döntése

Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Veszprém Rádió Kft. által üzemeltetett Méz Rádió állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Veszprém 103,1 MHz) médiaszolgáltatáson]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 18.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Veszprém Rádió Kft. az általa üzemeltetett Méz Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Veszprém 103,1 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. október 20-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.