A Médiatanács 37/2022. (I. 18.) számú döntése

Ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 18.

A Médiatanács az 1111/2021. (X. 26.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági eljárásban megállapítja a Kérelmező ügyféli jogállását, valamint felhívja az üggyel kapcsolatos nyilatkozatának előterjesztésére.