A Médiatanács 52/2022. (I. 25.) számú döntése

A Klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. III. negyedév)

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű médiaszolgáltatás internetes honlapján, a saját műsorát közlő tartalommal 2021. szeptember 22. napján megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja.