A Médiatanács 54/2022. (I. 25.) számú döntése

A TRIÓ Rádió Kft. által üzemeltetett TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három alkalommal sugárzott médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TRIÓ Rádió Kft. médiaszolgáltató a TRIÓ Rádió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Jászberény 97,7 MHz) rádiós médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 24-én három alkalommal sugárzott médiatartalom közzétételekor összesen három alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.