A Médiatanács 118/2022. (II. 8.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. októberi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Paks FM Kft. által üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2022. február 8.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Paks FM Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett PAKS FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Paks 96,3 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. október 2. napján sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.