A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi munkaterve

Közzétéve: 2022. február 28.

1. Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján az éves munkatervét, amely az adott év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza.

Dr. Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új elnöke 2021. december 4. napjától. Az új elnöki ciklus keretében elsőként mutatjuk be a 2022. évi feladatainkat, amit megelőzően röviden számot adunk arról, hogy a hatóság milyen jelentősebb feladatokat végzett el 2021-ben.

A versenyösztönzés területén az év első felében lezárult a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil-rádiótelefon hálózatban” elnevezésű nagykereskedelmi piacelemzés. Folytattuk a Hír-Közmű rendszer kialakítását, amelynek során a hírközlési hálózatokat tervezők munkáját segítő Egységes Szakági Tervezéstámogató Rendszer (ESZTER) az utolsó fejlesztési fázisába érkezett, az Egységes Hírközlési Objektummodell kézikönyv pedig decemberben jelent meg honlapunkon.

Annak érdekében, hogy minél inkább felhasználóbarát és informatív módon tudjuk bemutatni a Hatóság által végzett méréseket és számításokat, szakmai egyeztetéseket folytattunk a hírközlés hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettség elemzéséhez szükséges szimulációs rendszer létrehozásáról, illetve elkészítettük a szimulációs rendszer rendszerspecifikációját.

A 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítésének előkészítéséhez döntéselőkészítő anyagot állítottunk össze, figyelembe véve az Európában már lefolytatott spektrumértékesítéseket.

A médiaigazgatás modernizálása kapcsán megtörtént a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló médiatanácsi ajánlás felülvizsgálata, amelyet a Médiatanács a 2021. december 7-ei ülésén elfogadott.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése 2021-ben is meghatározó szerepet kapott a hatóság tevékenységében. A „Netre fel!" lakossági edukációs program két ütemben zajlott. A májusi kampány több mint kétmillió emberhez jutott el, nagyrészt a 40 év felettiekhez. A fizetett hirdetések megjelentetése mellett ebben az időszakban számos televízió- és rádióinterjút készíttettünk, folyamatosan új cikkekkel, valamint egy tízrészes podcastsorozattal bővítettük a netrefel.hu oldal tartalmát. A program őszi kampányának fő célja a 3G kivezetésére és a készülékcserére vonatkozó, minden szükséges információt tartalmazó netrefel.hu weboldal és a kapcsolódó Facebook-oldal látogatottságának növelése volt.

Az új hírközlési szabályozásból eredő, a fogyasztókat érintő változásokról is összefoglaló anyagot jelentettünk meg honlapunkon a felhasználók tájékoztatására.

Szakmai feladataink mellett a belső működésünk hatékonyságának növelése kapcsán folytatódott a Visegrádi utcai ingatlanfejlesztésünk, a kivitelezési munkák az ütemezésnek megfelelően haladtak. Megkezdődött a SharePoint közös munkaplatform bevezetése is a Hatóságnál a munkavégzés támogatására.

A 2022. évi munkatervünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokat a kiemelt feladatainkat tartalmazza, amelyek egyrészt túlmutatnak a mindennapi, általános tevékenységünkön, másrészt hozzájárulnak a Hatóság stratégiai céljainak megvalósulásához. Ennek megfelelően a munkaterv felépítése is az alábbi stratégiai célok szerint tagolódik:

  • fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés;
  • a médiaigazgatás modernizációja;
  • az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése;
  • az intézményi működés fejlesztése.

2. Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

A fenntartható piaci verseny ösztönzése, illetve a piaci verseny folyamatos vizsgálata kiemelt célja a Hatóságnak, ezért idén is nagy hangsúlyt helyezünk e témakörre.

2022-ben kidolgozzuk az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetőit védő szabályozásba illeszkedő, a már meglévő jogintézményeket és szervezeti megoldásokat kiegészítő olyan szabályozás koncepcióját, amely kifejezetten az elektronikus hírközlési szolgáltató és annak előfizetői között felmerülő jogviták rendezésére kínál szakmailag kompetens fórum előtt elérhető, költséghatékony és gyakorlatorientált megoldási lehetőséget.

Tervezzük továbbá Magyarország szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózatokkal való lefedettségének felmérését, amelynek keretében sor kerül a rendkívül nagy kapacitású vagy legalább 100 Mbit/s letöltési sebességre alkalmas hálózatok várható jövőbeli kiterjedésének feltérképezésére is.

Piacelemzési tevékenységünk során több, a jelentős piaci erejű szolgáltatóra vonatkozó kötelezettségeket tartalmazó határozattervezetet fogunk készíteni („Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása", „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez"), amelyeket várhatóan 2022 második felében teszünk közzé.

A Hír-Közmű Projektben a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása, üzembe állítása a célunk. Olyan elektronikus tervkezelő informatikai rendszert hozunk létre, amely biztosítja majd az építésügyi hatósági eljárások elektronikus adatfogadását és az eljárások lefolytatásának támogatását, illetve a beérkező hírközlési infrastruktúraadatokból az Egységes Hírközlési Objektummodellnek megfelelő téradatbázis létrehozását.

Az Európai Unió által 2020-ra, továbbá 2025-re a gigabites társadalom megvalósítása kapcsán kitűzött szélessáv-lefedettségi célok megvalósulásának folyamatos monitoringja keretében szükséges a szolgáltatási végpontokon elérhető sávszélesség és a kapcsolódó adatok, téradatok rendszeres, online felületen történő felmérése és feldolgozása. Ezzel összefüggésben feladatunk a felmérés végrehajtása és az eredmények feldolgozása.

A frekvenciagazdálkodás területén 2022-ben a 450 MHz-es frekvenciasáv újrahasznosításával kapcsolatos döntést készítjük elő, amelynek során vizsgálni fogjuk a technológiai és a spektrumhatékonysági célokat, figyelembe véve az újrahasznosítás piaci versenyhelyzetre való hatásait is.

3. A médiaigazgatás modernizációja

Az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó AVMS irányelv módosítására figyelemmel az NMHH Hivatalának Mttv.-ben meghatározott hatásköri szabályai kibővültek a videómegosztóplatform-szolgáltatók nyilvántartásba vételének és felügyeletének szabályaival. A Hatóság a videómegosztóplatform-szolgáltatók által alkalmazandó különböző intézkedésekre és hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó legjobb gyakorlatokról ajánlást dolgoz ki, amit a honlapján is közzétesz.

A videómegosztóplatform-szolgáltatók ön- és társszabályozási rendszerének kialakítását is elő kívánjuk segíteni, az érintett szolgáltatókkal együttműködve, a jelenleg hatályos hazai és uniós jogszabályi hátteret és gyakorlatot figyelembe véve.

További feladatunk 2022-ben a dezinformáció jelenségével kapcsolatban felvetődő szabályozási problémák és a dezinformáció csökkentésére irányuló gyakorlati módszerek elemzése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

4. Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

A Hatóság a szabályozási eszköztára (egyetemes szolgáltatások, piacfelügyelet) széles spektrumával nemcsak közvetlenül védi, segíti a felhasználókat, hanem közvetett módon is hozzájárul érdekeik érvényesítéséhez.

A legkedvezőbb díjszabással kapcsolatos új kötelezettség a tavalyi év második felében vált alkalmazandóvá az Eszr.-ben rögzített részletszabályokkal. Az idei vizsgálat célja annak feltárása, hogy a szolgáltatók a „legkedvezőbb díjszabást" oly módon értelmezik-e, illetve a kapcsolódó tájékoztatást úgy hatják-e végre, hogy az összhangban van a jogszabályi előírásokkal, és az elvárásoknak megfelelően szolgálja az előfizetők érdekeit.

A fogyasztókat támogatandó, 2022. első félévében célunk a mobilkészülékcsere-program támogatása kommunikációs eszközökkel (netrefel.hu weboldalon információk biztosítása, a program népszerűsítése a közösségimédia-felületeken, médiaszerepelések szervezése).

Átfogó kommunikációs kampányt szervezünk a Hatóság által kifejlesztett, elsősorban az otthoni használat igényeinek megfelelő Netszűrő szoftver népszerűsítésére, amelynek használatával a szülők megakadályozhatják, hogy kiskorú gyermekeik a világhálón számukra káros tartalmakhoz hozzáférjenek, illetve meghatározhatják, hogy mikor és mit érhessenek el a gyermekek a neten.

A Hatóságon belüli e-ügyintézés működésének érdekében zajló komplex E-ügyintézési Program keretében 2021-ben a programban lefolytatódott a kapcsolódó informatikai beszerzés előkészítése. Ebben az évben a kiválasztott vállalkozókkal közösen megtervezzük a teljes e-ügyintézési informatikai rendszer drótvázát, majd megkezdjük a projekt megvalósítását az informatikai részfeladatok meghatározásával és végrehajtásával.

A vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettséget számító rendszer használatával a rádióhálózatok tervezését, engedélyezését, ellenőrzését támogatjuk. A rendszer emellett a lakosság megnyugtató tájékoztatását, a szolgáltatói infrastruktúra bővítését és a kormányhivatalok ellenőrzési munkáját is előmozdítja.

5. Az intézményi működés fejlesztése

Ahogy az elmúlt évek során, úgy 2022-ben is hangsúlyt fektetünk intézményi működésünk további fejlesztésére. Ez elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a nemzetközi színtéren is sikeresen végezzük munkánkat.

Folytatódnak a Visegrádi utcai telephelyünk kivitelezési munkái, amelynek keretében többek között egy új mérőkamrát, több kisebb mérőlaboratóriumot és egy biztonságos adat- és szerverközpontot alakítunk ki.

2022-ben a következő ötéves időtávra szóló stratégiánk kidolgozása is feladatunk, amely a külső környezet változásait figyelembe véve, jövőképünket és céljainkat, illetve ezek megvalósulását támogató prioritásainkat fogja tartalmazni.

Tervezzük továbbá a Hatóság jelenlegi arculatának átalakítását, modernizálását, stratégiai és ágazati feladataihoz igazítását, amely elősegíti a szervezet jobb beazonosíthatóságát a fogyasztók körében.

Összhangban az uniós Connectivity Toolbox ajánlásaival, 2022-ben publikálni kívánjuk a szélessávú hálózatok építésével kapcsolatos eddigi jogi eljárások tapasztalatait és legjobb gyakorlatait elsősorban azért, hogy a piaci szereplők minél nagyobb bizalommal forduljanak hozzánk vitás ügyeik megoldása érdekében.

6. A 2022-es munkatervi feladatok áttekintése

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

PrioritásFeladatok
1. Új hírközlés-szabályozási kihívások vizsgálata 1.1 Az előfizetői jogvitarendezés szabályozási koncepciójának, eljárásrendjének kidolgozása
1.2 Földrajzi feltérképezés előkészítése
2. Dinamikus és hatékony versenyösztönző szabályozás 2.1 Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása és éles üzembe állítása
2.2 Online Mapping I. – A szélessávú ellátottsághoz és a végpontokon elérhető sávszélességhez kapcsolódó adatok online gyűjtése
2.3 Online Mapping II. – A szélessávú hálózatok csomóponti adatainak és az Open Access kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok online gyűjtése
2.4 3(a)/2014 piac elemzése
2.5 3(b)/2014 piac elemzése
3. Hatékony gazdálkodás a korlátos erőforrásokkal (frekvencia, számozási erőforrások) 3.1 A 450 MHz-es frekvenciasáv újrahasznosításával kapcsolatos döntés előkészítése

A médiaigazgatás modernizációja

PrioritásFeladatok
4. A médiaigazgatás rendszerének fejlesztése az uniós szabályozási keretek között 4.1 A videómegosztóplatform-szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedésekre és a hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó legjobb gyakorlatokról szóló ajánlás kidolgozása
5. Az ön- és társszabályozás ösztönzése 5.1 A videómegosztóplatform-szolgáltatók ön- és társszabályozása kialakításának ösztönzése, a megvalósításában történő közreműködés
6. A megváltozott tartalomfogyasztási szokások elemzése, szabályozásra gyakorolt hatásának vizsgálata, az indokolt intézkedések beazonosítása 6.1 A dezinformáció jelenségével kapcsolatban felvetődő szabályozási és végrehajtási problémák elemzése, valamint „A dezinformáció visszaszorítását célzó uniós gyakorlati kódex" megerősítésében, felülvizsgálatában és végrehajtásában való részvétel

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

PrioritásFeladatok
7. Az előfizetők, felhasználók érdekérvényesítésének előmozdítása, különös tekintettel a kiszolgáltatott felhasználókra
7.1 A legkedvezőbb díjszabásra vonatkozó szolgáltatói tájékoztatás gyakorlatban való érvényesülésének vizsgálata
7.2 Mobilkészülékcsere-program kommunikációs támogatása
7.3 Netszűrő program kommunikációs bevezetése, kampány szervezése
8. Az előfizetők, felhasználók megalapozott, felelős döntésének támogatása, az értő felhasználás előmozdítása 8.1 Az Eht. szerinti összehasonlító eszköz (DCT) kifejlesztése
8.2 E-ügyintézés Program: az E-ügyintézési rendszer megvalósítása
9. Az elektronikus információbiztonsággal és a szolgáltatásnyújtás biztonságával kapcsolatos szerepvállalás 9.1 Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettséget számító rendszer használatbavétele

Az intézményi működés fejlesztése

PrioritásFeladatok
10. A szervezeti és gazdálkodási hatékonyság fejlesztése 10.1 Visegrádi utcai ingatlanfejlesztés
10.2 NMHH Stratégia 2023–2027 megalkotása
11. Munkáltatói image, brand-építés 11.1 Arculatváltás az NMHH-ban
12. Partnerség a hazai államigazgatási szereplőkkel, a fogyasztói érdekképviseleti szervekkel, az iparági szervezetekkel, az akadémiai szférával, együttműködés a piaci szereplőkkel 12.1 Szélessávú hálózatok építésével kapcsolatos jogviták „legjobb gyakorlatainak” vizsgálata, közzététele