A Médiatanács 165/2022. (II. 22.) számú döntése

A Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2021. december 17-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. február 22.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. december 17-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 131/2022. (II. 15.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és az 1167‑4/2022. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, a Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Budapest 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Vác 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2022. március 31. napjától.