A Médiatanács 273/2022. (III. 8.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. novemberi adásainak vizsgálata – a Tolnatáj Televízió Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk.. (Béla és a transzcendens)” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 8.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Tolnatáj Televízió Zrt. médiaszolgáltató a Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk.. (Béla és a transzcendens)” című műsorszám végén megjelent támogatói üzenet közzétételekor egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.