A Médiatanács 274/2022. (III. 8.) számú döntése

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. október 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 8.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. október 4-én sugárzott és 6-án, 8-án, 9-én és 10-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal összesen öt alkalommal megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Szeged Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. október 4-én sugárzott és 6-án, 8-án, 9-én és 10-én megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést.