A Médiatanács 326/2022. (III. 29.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021. decemberi műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 29.

A Médiatanács megállapítja, hogy az ATV Zrt. az általa üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021. december 25-i és 26-i adásnapján, összesen 2 esetben megsértette az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.