A Médiatanács 361/2022. (IV. 12.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 12.

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyában KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében hivatalból megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás okafogyottá vált.