A Médiatanács 366/2022. (IV. 12.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett audiovizuális lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti – 2021. évre vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 12.

A Médiatanács a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató FILMIO megnevezésű lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. év tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 65.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.

A Médiatanács a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. évre vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.