Hír-közmű projekt – Adatelőállítási és adatszolgáltatási módszertan

Legutóbb frissítve: 2022. augusztus 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) célul tűzte ki a hírközlési szakmában hiányzó hírközlési alapnyilvántartás létrehozását, Hírközlés Hálózati Nyilvántartás (Hír-Közmű) néven. A kitűzött cél szerint a Hír-Közmű nyilvántartásnak hiteles tájékozódási pontnak kell lennie az iparági szereplők számára, segítenie kell az ágazati szereplők (szolgáltatók, hatóság, kormányzat) munkáját. Ki kell elégítenie az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és az államigazgatás növekvő adatszolgáltatási igényeit, illetve támogatni kell a Kormány és az EU azon célkitűzését, hogy a közigazgatás minden eljárását elektronizálni kell. Első lépésként elektronizálja az építményengedélyezés folyamatait.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól elvárt adatfeltöltési kötelezettség egyben lehetőséget teremt a piaci szereplők számára a nyilvántartási rendszerük megújítására. Adataik szükség szerinti frissítésével és a naprakész hálózati információk biztosításával lehetőségük nyílik az operatív folyamataik optimalizálására. A valós adatokra épülő folyamattámogató rendszerek kialakításával vagy a meglévő rendszerek javításával jelentős megtakarítás érhető el a hálózatfejlesztés, a tervezés, az üzemeltetés, a hibaelhárítás és a szolgáltatás létesítés terén. A szolgáltatói komplex nyilvántartás felépítésével elérhető eredmények körét a tanulmány „Nyilvántartási adatbázisok elkészítésének előnyei” fejezetében ismertetjük.
Jelenleg ezek a feladatok a szolgáltatók nagy többségénél többkörös iterálással valósulnak meg, ezek redukálásával jelentősen csökken az egyes feladatokra fordított erőforrások mennyisége, csökken a szolgáltatók folyamati költségszintje, rövidebb folyamat terminusok mellett javul a munkavégzés – ügyfélkiszolgálás – színvonala.

A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás adatbázis létrehozásához szükséges adatellenőrzés, adattisztítás, hiánypótlás a szolgáltatóktól erőforrások biztosítását követeli meg.

Az NMHH a program ütemterv szerinti megvalósításának érdekében segítséget nyújt a feladatok végrehajtásában az EHO kidolgozásával, mintaállományok biztosításával(.xml, .xsd), az Egységes Szakági Tervezőrendszer (ESZTER) ingyenes biztosításával, az elektromos szolgáltatói infrastruktúrán épült hálózatok oszlopadatainak (kölcsönösségen alapuló) biztosításával, széleskörű szakmai egyeztetések lefolytatásával, oktatások megtartásával, egyedi szakmai tanácsadás biztosításával és a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: HHNy r.) megfogalmazott felügyeleti díj visszatérítésének lehetőségével.
A díjvisszatérítés igénybevételének érvényesítéséhez szükséges a szolgáltatói elköteleződés a végrehajtás korai fázisában. A jól megtervezett és végrehajtott adatfeltöltéssel az éves felügyeleti díj legfeljebb 50% -a igényelhető vissza az adatszolgáltatás öt éves időtartama alatt. Így utófinanszírozott módon elérhető a projekt közvetlen költségeinek jelentős támogatása az éves felügyeleti díj terhére.

A dokumentumot az alábbi linken töltheti le.