A Médiatanács 626/2022. (VII. 12.) számú döntése

Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (EWTN BONUM)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 12.

  1. A Médiatanács a 452/2022. (V. 17.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. az EWTN BONUM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2021. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 5 (öt) évnél nem régebben beszerzett magyar művekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. §-ban meghatározott bírság jogkövetkezmény alkalmazásával 36.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 10.000,- Ft bírsággal sújtja.