A Médiatanács 653/2022. (VII. 19.) számú döntése

A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Közösségi Rádiózásért Egyesület vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 19.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az 532/2022. (VI. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Közösségi Rádiózásért Egyesület, és 2750‑7/2022. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel a Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Közösségi Rádiózásért Egyesület 2022. február 1-jén benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.