A Médiatanács 721/2022. (VIII. 30.) számú döntése

Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre – körzeti)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. augusztus 30.

A Médiatanács a Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.