Most érdemes figyelni a cégkapun keresztül érkező dokumentumokat

Megkezdődött az adatszolgáltatók kiértesítése

Legutóbb frissítve: 2022. október 28.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata az elektronikus hírközlési ágazatban a tervezett, a meglévő és a bontott elektronikus hírközlő hálózatokra, elektronikus hírközlési építményekre és kapcsolódó eszközökre vonatkozó nyilvántartás vezetése.

Ezen cél elérése érdekében 2022. szeptemberében megkezdődött a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: HHNy r.) 8. §-a szerinti adatszolgáltatásra kötelező dokumentumok kiküldése a meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök tulajdonosai és üzemeltetői részére.

A HHNy r. 7. §-a alapján adatszolgáltatásra kötelezettek a meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök tulajdonosai és üzemeltetői.

A Hatóság – elsősorban elektronikus úton megküldött – határozatában kötelezi az adatszolgáltatókat, hogy földrajzi terület szerinti bontásban szolgáltassanak adatot vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési hálózatuk jellemzőiről.

A határozat mellékleteként – az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében – megküldésre került egy táblázat, amelybe a meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök hírközlési jellemzőit szükséges feltüntetni (az abban szereplő területi bontásban), valamint egy teljességre vonatkozó nyilatkozat minta.

Tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat, hogy az említett mellékletek az elektronikus úton megküldött dokumentum letöltése után válnak láthatóvá és kitölthetővé.

Amennyiben a határozattal együtt megküldött mellékletek nem vagy nem megfelelően olvashatók, a dokumentumok ezen tájékoztató végén található linkekről letölthetők.

A Hatóság az ügyintézés gyorsabbá és egyszerűbbé tétele érdekében megteremtette a lehetőségét annak, hogy Adatkapu hozzáféréssel rendelkező adatszolgáltatók – az Ügyfélkapun történő azonosítást követően – elektronikus úton is el tudjanak járni saját ügyükben.
A fentiekre tekintettel javasoljuk az Adatkapu hozzáféréssel rendelkező szolgáltatóknak (üzemeltetőknek), hogy az adatokat elsősorban az „Adatszolgáltatás 21/2020. NMHH rendelet alapján” elnevezésű felületen keresztül küldjék meg a Hatóságnak.

Fontos, hogy az adatszolgáltatók minden beküldendő dokumentum esetében tüntessék fel a határozatban található iktatószámot, valamint, hogy ne változtassák meg az Adatlap melléklet
(xls fájl) kiküldéskori fájl-formátumát és elnevezésekor használják az iktatószám metódust.
Az adatszolgáltatás teljességére vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor lényeges elem a cégjegyzésre jogosult aláírása és a bélyegző lenyomatának elhelyezése, a dokumentum elnevezésekor pedig szintén célszerű az iktatószám metódus használata.

Felhívjuk továbbá az adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmét, hogy az adatszolgáltatás során különös gondot kell fordítani a vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében a vezeték nyomvonal hosszának méterben kifejezett hosszának (optika, réz, illetve koax esetében külön-külön*), valamint a vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózatok esetében az antenna-tartószerkezetek, tornyok** darabszámának meghatározására.

*Vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében az adatszolgáltatás időpontjában a hírközlési egységes szerkezetű kábel hossza méterben tartalékok nélkül, optika, réz és koax bontásban, egyedi előfizetői leágazások és épületen belüli hálózatok nélkül.

**Az antenna olyan eszköz, amely a jelek vételére vagy sugárzására szolgál, ezzel szemben az antenna-tartószerkezet és a torony az a hírközlési műtárgy, amelyre az antennát felszerelik.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag azon antenna-tartószerkezetek, tornyok darabszámára terjed ki, melyek az NMHH hatáskörébe tartozó építési engedély köteles elektronikus hírközlési építmények.

Tehát nem kell az antennákról (és a sugárzó kábelről sem) adatot szolgáltatni, csak azokról az antenna-tartószerkezetekről vagy tornyokról, melyek bármely irányú mérete, a legnagyobb fizikai kiterjedése – a villámvédelmet szolgáló eszköz hosszát nem számítva – meghaladja a 6,0 m-t.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén, kérjük, keressék ügyfélszolgálatunkat vagy érdeklődjenek a hirkozmu@nmhh.hu címen.

Előzetes adatszolgáltatáshoz kapcsolódó letölthető dokumentumok: