A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2022. I. félév)

Közzétéve: 2022. október 11.

A Médiatanács 1601/2011. (XI. 9.) számú határozata alapján a Műsorfigyelő és -elemző főosztály hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel vizsgálja az Mttv. 39. §-ának érvényesülését tíz országos médiaszolgáltató programjában.

A vizsgálat célja a siket és nagyothalló nézők számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok akadálymentessé tételének az ellenőrzése.

Az Mttv. 39. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati és a JBE audiovizuális médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírműsorszámot, valamint a politikai tájékoztató és a fogyatékos személyekről szóló műsorszámot kötelesek a hallássérültek befogadását megkönnyítő segédlettel ellátni. Továbbá feliratot vagy jelnyelvi tolmácsot kell biztosítaniuk a filmalkotásokhoz, a játékokhoz és a közszolgálati célokat szolgáló programokhoz.

2015-től minden fent nevezett programot akadálymentesítve kell közzétenniük. A feliratoknak a beszéddel szinkronban kell megjelenniük, és pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét.

A törvény a nem felvételről közzétett műsorszámokra vonatkozóan észszerűen elvárható módon pontos és szinkronban álló feliratozást ír elő.

A műsorban elhangzottakat csak akkor lehet rövidített tartalmi összefoglaló formájában feliratozni, ha egyébként a felirat terjedelme a tartalom követését nem tenné lehetővé.

A kötelezettség mindazokra az országos audiovizuális médiaszolgáltatókra vonatkozik, amelyeknek az évi átlagos közönségaránya az előző évben az egy százalékot meghaladta.

A meghatározás értelmében az akadálymentesítésre kötelezett médiaszolgáltatók köre évente változhat.

Az NMHH vizsgálatának módszere

A műsorok elemzése meghatározott szempontrendszer szerint, egy erre a célra kifejlesztett webes alkalmazás segítségével történt. A szempontrendszer a műsorszámok formális jellemzőinek (a sugárzás dátuma, időpontja, a médiaszolgáltató neve, a program címe, műfaja) rögzítése mellett az alábbi kérdéseket tartalmazta:

 • akadálymentesítették-e a médiaszolgáltatók a törvényben kötelező jelleggel előírt műsorszámokat,
 • minden, az Mttv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott műsorszámot elláttak-e segédlettel,
 • a teletext felirattal ellátott műsorszámok előtt közzétettek-e felhívást és oldalszámot, és
 • megfelelő volt-e a feliratozás, jeltolmácsolás minősége, előfordultak-e hiányosságok, hibák?

A vizsgálat hat közszolgálati (M1, M2/Petőfi TV, M4 Sport, M5, Duna Televízió, Duna World) és négy kereskedelmi (RTL Klub, TV2, Hír TV, ATV) televíziót ölelt fel. Valamennyi elemzésbe vont csatornánál havonta négy nap analízisét végeztük el a 0 órától 24 óráig adásba kerülő műsorszámokra vonatkozóan. Az ATV az akadálymentesítést május végén kezdte meg, így június hónapban szerepelt először a vizsgálati mintában. Az adatfelvételt külsős hallássérült munkatársak végezték.

A vizsgálat eredményei az ellenőrzésbe vont napok adatain és az abból nyert átlagértékeken alapulnak.

A vizsgálat eredménye

Az alábbiakban 2022 első félévének tapasztalatait foglaljuk össze. A vizsgált hat hónap 220 napjának elemzése során 5280 műsoróra kontrollját végeztük el. Az adatfelvétel eredményeként megállapítható, hogy a médiaszolgáltatók az ellenőrzésbe vont napokon a műsoridő 86,1 százalékát látták el segédlettel.

Hallássérült nézők számára is befogadható műsorszámot leghosszabb időtartamban a Hír TV (568,6 óra) adott közre. Az élenjáró csatornát az M4 (524 óra), a Duna TV (521,4 óra) és az M5 (513,5 óra) követte a sorban, míg az M2, a Duna World és az M1 valamivel mérsékeltebb időtartamban sugárzott feliratozott programokat. A legalacsonyabb akadálymentesített óraszámot a TV2-nél (449,9 óra) és az RTL Klubnál (353,3 óra) regisztráltuk.

1. táblázat: A segédlettel ellátott műsorórák száma
MédiaszolgáltatóSegédlettel ellátott műsorórák számaSegédlettel ellátott műsorórák arányaEgy napra jutó, segédlettel ellátott átlag műsoróra
Duna TV 521:24:24 90,50% 21:43:31
Duna World 508:14:03 88,20% 21:10:35
M1 501:46:54 87,10% 20:54:27
M2 511:27:26 88,80% 21:18:39
M4 524:06:54 91,00% 21:50:17
M5 513:32:21 89,20% 21:23:51
RTL Klub 353:18:22 61,30% 14:43:16
TV2 449:58:42 78,10% 18:44:57
Hír TV 568:35:23 98,70% 23:41:28
ATV 95:20:50 99,30% 23:50:13

Az Mttv. rendelkezése szerint minden olyan műsorszámot akadálymentesíteni kell a napi programban, amely megfelel az Mttv. 39. § (2) bekezdésében szereplő meghatározásnak. Az adatok alapján megállapítható, hogy a félév során az akadálymentesítendő műsoridő 99,9 százalékát látták el segédlettel a médiaszolgáltatók.

A hallássérült nézőknek nyújtott segítség 99,4 százalékban feliratot, döntő mértékben teletext átiratot jelentett.

A segédlettel sugárzott műsorok 0,6 százaléka volt jelnyelvi tolmács közreműködésével látható (Duna TV, Duna World, M1, M2, Hír TV). Vallási program és fogyatékkal élőknek készült műsor volt e segédlettel megtekinthető, valamint néhány animációt és a Hetedhét kaland című ismeretterjesztő műsort jelnyelvi narrátorok segítségével tették hozzáférhetővé az olvasni még nem tudó gyerekek számára. A köztársasági elnök újévi köszöntőjét a felirat mellett jeltolmács is közvetítette. Az áprilisi parlamenti választásokról tudósító műsort szintén mindkét segédlettel ellátva adta közre az M1.

A segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok

A segédlettel kötelezően ellátandó programok között a törvény kiemeli a hírműsorokat, a sport- és időjárás-jelentéseket, a politikai tájékoztató műsorokat, a közérdekű közleményeket, a politikai reklámokat, valamint a fogyatékos személyekről, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszámokat. Nyolc hírműsor kivételével a médiaszolgáltatók biztosították a hozzáférést a hírekhez, míg a politikai tájékoztató műsorok, a politikai reklámok és a sporthírek mindegyikét felirattal látták el.

Az 1369 ellenőrzött időjárás-jelentés közül kilenc esetben hiányzott a segédlet. Közérdekű közlemények a közszolgálati csatornák programjában fordultak elő, melyekben az információk minden esetben írásban, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon jelentek meg.

Fogyatékkal élő személyekről szóló műsor az M1, a Duna TV és a Duna World programjában volt látható (Esély). A műsorszámok mindegyikén a felirat mellett jelnyelvi tolmács is közreműködött. A rendszeresen jelentkező magazin mellett más műsorokban is láthattak a nézők fogyatékkal élőkkel foglalkozó szegmenseket (pl.: M4 - Téli Paralimpia; Duna TV - Jó embert keresünk, Új nemzedék;Duna World - Rome Reports;TV2 - Befogadó játszótér, Tények).

Műfaji kínálat

A műsorfolyam teljeskörű akadálymentesítése révén a programok mindegyike hozzáférhető volt a hallássérült nézők számára. A népszerű sorozatokat, a különböző tematikus vetélkedőket és reality-ket a médiaszolgáltatók hiánytalanul akadálymentesítették. Leghosszabb időtartamban hírműsorok és sportprogramok, valamint sorozatok szerepeltek a kínálatban a vizsgált időszakban.

Információs magazinok, gyermekeknek készült műsorok és mozifilmek közül választhattak még nagyobb gyakorisággal a nézők. A legváltozatosabb kínálatot az általános tematikájú Duna TV biztosította, míg a legszűkebb repertoárral (tematikus csatornaként) az M4 rendelkezett.

Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása. A kördiagramon ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

2. táblázat az 1. ábrához: Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása (%)
MűfajAránya
sorozat 9,0%
sport 12,0%
hírműsor 13,0%
gyerekműsor 8,0%
ismeretterjesztő program 8,0%
életmód magazin 2,0%
mozifilm 8,0%
információs magazin 10,0%
kulturális, művészeti program 3,0%
politikai tájékoztató műsor 6,0%
vallási program 1,0%
riportmagazin 2,0%
zenei műsor 6,0%
dokumentumfilm 2,0%
vetélkedő, játék 2,0%
reklám, műsorajánló 4,0%
talkshow 1,0%
egyéb 3,0%

Figyelemfelhívás

A feliratozott műsorszámok előtti figyelemfelhívás és teletext-oldalszám feltüntetése – a Hír TV kivételével, amely nem alkalmazott figyelmeztetést - közel 100 százalékban megvalósult, a figyelmeztetés mindössze kilenc műsor előtt hiányzott. A szöveget a csatornák különböző formákban jelenítették meg, a teljes képernyős felhívástól a fül ikonig többféle megoldást alkalmaztak.

Gyártási hely

Az akadálymentesített műsorok háromnegyed része hazai gyártásban készült, melyeken kívül európai országokból származó alkotások fordultak elő nagyobb arányban a programokban.

3. táblázat: Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása (%)
Gyártási hely %
Magyarország 75,2%
Európa 12,8%
USA 8,1%
egyéb ország 2,5%

A közszolgálati csatornák (M1, M2/Petőfi TV, M4 Sport, M5, Duna TV, Duna World) naponta átlagosan 21,4 órányi programot láttak el segédlettel, mellyel a műsoridő 89,1 százalékát tették elérhetővé a hallássérült nézők számára. A politikai tájékoztató műsorok és politikai reklámok, valamint a sporthírek akadálymentesítése hiánytalanul megvalósult. A félév során három hírműsornál és három időjárás-jelentésnél maradt el a segédlet az ellenőrzött napokon. Jeltolmácsolt műsorszámokkal a Duna TV, a Duna World, az M1 és az M2 programjában találkozhattak a nézők. A teletext felirattal vetített műsorszámok előtt kilenc esetben hiányzott a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám. Az akadálymentesített programok 77 százaléka magyar gyártásban készült, melyeken kívül európai országokban létrehozott produkciók fordultak elő nagyobb arányban. Leghosszabb időtartamban sport- és hírműsorokat láthattak segédlettel a nézők, majd ismeretterjesztő programok, információs magazinok, gyermekeknek készült programok és zenei produkciók következtek a sorban. Az M1, a Duna TV és a Duna World kínálatában rendszeresen volt látható fogyatékkal élő emberek számára készült műsorszám, amelyet minden esetben mindkét segédlettel ellátva adtak közre. A leggazdagabb műfaji spektrummal a Duna TV rendelkezett, míg a tematikus csatornák elsősorban a profiljuknak megfelelő programokat kínáltak.

A kereskedelmi televíziók (RTL Klub, TV2, Hír TV, ATV) naponta átlagosan 19,3 órányi műsort feliratoztak, mellyel a műsoridő 80,4 százalékát tették befogadhatóvá a hallássérült nézők számára A politikai tájékoztató műsorok és politikai reklámok, valamint a sporthírek akadálymentesítése hiánytalanul megvalósult. A félév során öt hírműsorról és hat időjárás-jelentésről maradt le a segédlet az ellenőrzött napokon. A főként hazai gyártásban (71,3%) készült műsorszámok mellett amerikai produkciók fordultak elő nagyobb arányban a kínálatban (15,9%). Leghosszabb időtartamban sorozatokat és hírműsorokat láthattak a nézők akadálymentesítve, melyeket a politikai magazinok és a mozifilmek követtek. Az ATV-nek és a Hír TV-nek köszönhetően több mint 188 órányi műsorajánlót és kereskedelmi célú hirdetést is segédlettel kísérhettek figyelemmel az érintettek.

A feliratozás minősége

A felvételről közzétett műsorok feliratozása általában pontos volt, míg az „élő” programok segédlettel történő ellátása változó minőségben valósult meg. Az anomáliák főként az automata beszédfelismerő programmal készült szövegekben, valamint a tartalmat összegző feliratokban nehezítették a szövegértést. Az automata programmal készült segédletekben gyakori volt a szótévesztés és a tartalomba nem illő kifejezések halmozódása. Nehézséget jelentett továbbá a szöveg tagolatlansága, a központozás hiánya és az utólagos szójavítás. A program az idegen nyelvű szavakat, személy és földrajzi neveket nem tudja értelmezni, így az idegen nyelvű beszédet értelmetlen szöveggel feliratozta. Az ellenőrzött napokon észlelt jogszabálysértő feliratozások esetében a médiahatóság eljárást indított.

Összegzés

Összefoglalva megállapítható, hogy 2022 első félévében a műsoridő 86,1 százaléka volt elérhető a hallássérült nézők számára. A vizsgált médiaszolgáltatók átlagosan 20,6 órányi műsoridőt láttak el segédlettel a napi programjukban. Néhány kivétellel az Mttv.-ben nevesített műsorszámokat akadálymentesítve mutatták be a csatornák, és a teljes programkínálat hozzáférhető volt a hallássérült nézők számára. Segédletként a médiaszolgáltatók elsősorban teletext feliratot alkalmaztak, amelyen kívül képernyőfelirat, égetett felirat, automata beszédfelismerő programmal készült feliratozás és jelnyelvi tolmács tette elérhetővé az információkat. A felvételről közzétett programok feliratozása általában pontos volt, míg az „élő” műsorok segédlettel történő ellátása változó minőségben valósult meg. Az anomáliák főként az automata beszédfelismerő programmal készült szövegekben nehezítették a szövegértést.

Lábjegyzetek

 1. 39. § (1) Az audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait folyamatosan és fokozatosan egyre akadálymentesebben hozzáférhetővé tegye a fogyatékkal élő személyek számára.
  (2) Az országos audiovizuális médiaszolgáltató – amennyiben előző naptári évi átlagos közönségaránya az 1%-ot meghaladja – köteles biztosítani, hogy – a televíziós vásárlási műsorablak, reklám és a műsorelőzetesek kivételével – valamennyi műsorszáma magyar nyelvű felirattal – például teletext szolgáltatáson keresztül – vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik az eredeti nyelven elérhetővé tett műsorszámokra, ide nem értve a 99. § (2) bekezdése alapján közzétett műsorszámokat.
  (5) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással, továbbá a látássérült nézők számára akadálymentesítéssel hozzáférhetővé tett műsorszámot – a műsorszám egységét nem sértve -, valamint a műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással, valamint a látássérült nézők számára is akadálymentesítéssel ellátni.
  (6) A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, és a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, az a műsorszámban elhangzottak rövidített összefoglalóját abban az esetben tartalmazhatja, amennyiben a felirat – terjedelmére tekintettel – az elhangzottak követését nem tenné lehetővé.
  A feliratozott vagy jelnyelvi tolmácsolással, illetve látássérült nézők számára akadálymentesítéssel ellátott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban piktogram alkalmazásával és hangalámondással jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető.
  (7) A feliratozásnak a nem felvételről közzétett műsorszámok esetében ésszerűen elvárható módon pontosnak és a képernyő történéseivel szinkronban állónak kell lennie.