Tájékoztatás a 2023. január 1-től alkalmazandó hívásvégződtetési díjakról

Közzétéve: 2022. november 14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) 2021. évben kiadott tájékoztatása szerint az Európai Bizottságnak az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásáról szóló, 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”) foglaltakat 2021. július 1-től valamennyi, Magyarországon hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató is köteles alkalmazni. Az egységes maximális mobil- és az egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díjakat évente felül kell vizsgálni és január 1-ig aktualizálni kell a Rendeletben foglaltak szerint.

A díjak aktuális felülvizsgálata kapcsán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

1. A vezetékes hívásvégződtetési díj tekintetében

A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint hatályos vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértékét (0,07 eurócent/perc) a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján felül kell vizsgálni, és 2023. január 1-jéig aktualizálni kell az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. szeptember 1-jén, 2022. október 1-jén és 2022. november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával.

Fentiek alapján a Hatóság számításai szerint a vezetékes hívásvégződtetési díj 2023. január 1-től alkalmazandó forintban kifejezett maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,2880 Ft/perc*.

2. A mobil hívásvégződtetési díj tekintetében

Az alkalmazandó mobil hívásvégződtetési díj maximális értéke a Rendelet 4. cikk (2) c) bekezdése szerint 2023. január 1-től 0,4 eurócent/percre módosul.

Az 1.) pontban leírt átváltási módszernek megfelelően a Hatóság számításai szerint a mobil hívásvégződtetési díj 2023. január 1-től alkalmazandó forintban kifejezett maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva) 1,6461 Ft/perc*.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a Rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó az Unió tagországaiban minden, hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató számára.

A Hatóság a szolgáltatók által alkalmazott díjak Rendeletnek való megfelelőségét hatósági eljárásban ellenőrizheti.

Megjegyzés:

*A nagykereskedelmi hívásvégződtetési díjak számítása a Rendeletben foglalt 0,07 eurócentes, illetve 0,4 eurócentes díj forintra történő átváltásával történt, amihez a Rendelet előírásai szerint az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, alábbi referencia-árfolyamokat vettük figyelembe:

  • 2022. szeptember 1-én közzétett árfolyam (augusztus 31-re vonatkozóan): 402,80 Ft/Euró;
  • 2022. október 3-án közzétett árfolyam (szeptember 30-ra vonatkozóan): 422,18 Ft/Euró;
  • 2022. november 3-án közzétett árfolyam (október 31-re vonatkozóan): 409,65 Ft/Euró;

amelyek átlaga: 411,54 Ft/Euró.

A díjak maximális értéke az alábbi számítások eredményeként adódik:

  • vezetékes hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva):
    0,07*411,54/100 = 0,2880 Ft/perc;
  • mobil hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva):
    0,4*411,54/100 = 1,6461 Ft/perc.