Dr. Lapsánszky András

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlési elnökhelyettese

Dr. Lapszánszky András – portréképDr. habil. Lapsánszky András PhD. 2001-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n, ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán okleveles szakmérnök diplomát is szerzett.

2001 óta oktat a Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékén. 2012-től pedig e tanszék vezetője. 2002-től 2013-ig megbízott oktató az ELTE Közigazgatási Jogi Tanszékén, 2003-2008 között pedig az ELTE Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszékén. 2002-től 2007-ig a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjában tudományos munkatárs. Felkért vagy megbízott előadóként oktatott továbbá az ELTE Bibó István Szakkollégium, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem jogász vagy szakjogász képzéseiben is.

Joggyakorlati szakmai pályafutását 2001-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogelődjénél, a Hírközlési Felügyeletnél kezdte. 2010 óta az NMHH jogi igazgatója, 2022-től hírközlési elnökhelyettese.

2009-ben szerezte meg PhD-fokozatát, 2021-ben pedig a habilitált doktor címet.

Aktívan vett részt a hazai hírközlési liberalizáció, a hírközlési piaci verseny kezdeti kialakításában, melyet szinte egyedülállóan tudományos munkásságával is ötvözött, erősített.

2013-ban fogott bele azon tudományos együttműködés megszervezésébe, melynek célja, hogy hazánk összes közigazgatási jogi tanszéke együttműködésben dolgozza fel a közigazgatás szerteágazó szakigazgatási területeit.

Munkája kezdetétől (2001-től) fejleszti és egységesíti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és jogelődjeinek hatósági jogalkalmazási, jogérvényesítési, illetve szabályozási tevékenységét, melynek során kiemelt erőfeszítést és figyelmet fordít a hatósági munka, a piacszabályozás jogszerűségére, a hatósági joggyakorlat elméletileg is megalapozott fejlesztésére.

2014-től részt vett a közigazgatási eljárásjogi szabályozás megújításában, reformjában. Tagja volt az Igazságügyi Miniszter által létrehozott Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottságnak, valamint az Általános Közigazgatási Rendtartás Kodifikációs Bizottságának is.

2015-ben a visegrádi országok és Hollandia több egyetemének együttműködésében megalapította a Public Governance, Administration and Finances Law Review című folyóiratot melynek azóta is főszerkesztője.

2021-ben Magyary Zoltán néhány évig működtetett folyóiratának nyomdokain megalapította a KözigazgatásTudomány című folyóiratot, illetve az Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences című nemzetközi közigazgatástudományi folyóiratot. Ezek fenntartására és e lapok keretében megvalósult tudományos együttműködés fejlesztésére megalapította a Közép és Kelet-Európai Közigazgatástudományi Egyesületet. E lapok és az Egyesület keretében hazánk összes közigazgatási jogi tanszéke és külföldről közel harminc egyetem és tudományos intézet vesz részt, igen komoly lelkesedéssel.

Tagja az Új Magyar Közigazgatás, a Pro Publico Bono és az In Medias Res folyóiratok szerkesztőségének. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Közigazgatás-tudományi Albizottságának, valamint a Médiatudományi és Médiatörténeti Kutatócsoportjának. Emellett az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértő tagja.