Értesítés építési engedély megadásáról – CD/6295-3/2023. számú határozat: 471 sz. főút 1+000 – 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása

Közzétéve: 2023. március 17.

Itatószám: CD/6295-3/2023
Tárgy: HIRDETMÉNY „471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása távközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés G1.5 - térfigyelő kamera hálózat” építési engedélye.               
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. március 16. napján kelt, CD/6295-2/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2023. március 17.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/6295/2023 471 sz. főút 1+000 - 2+850 km sz. közötti szakaszának négysávosítása távközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés G1.5 - térfigyelő kamera hálózat Építési és Közlekedési Minisztérium (1358 Budapest, Alkotmány u. 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. március 16. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2023. március 17.

Németh József
hatósági irodavezető