Kiadtuk az első építési engedélyt a Hír-Közműben

Közzétéve: 2023. március 20.

Tájékoztatjuk a tervezőket és építtetőket, hogy 2023. február 24-én beérkezett a Hír-Közmű rendszerbe az első építési engedély iránti kérelem, amelynek tárgya egy kisebb optikai hálózat létesítése meglévő áramszolgáltatói oszlopsor felhasználásával. A Hatóság a hiánypótlás keretében javított dokumentáció alapján 2023. március 6-án az építési engedélyt kiadta.

Miközben örömmel adunk hírt az első sikeres próbálkozásról, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy hiába kértük több fórumon is az érintetteket, hogy a 2023. március 31-ig rendelkezésre álló időszakot használják fel a Hír-Közmű rendszer működésének megismerésére, mindezidáig nem éltek vele.

Annak érdekében, hogy további segítséget és bátorítást adjunk, az első eljárás tapasztalatai alapján néhány hasznos tanácsot szeretnénk megosztani Önökkel.

  1. Az ingatlan listát tartalmazó Excel-táblázat elkészítéséhez minden esetben az Adatkapu felületen található „Ingatlanok jegyzéke v0.1 (Minta)” fájlban megadott sablon használata szükséges. A fejlécet nem szabad megváltoztatni, mert nem fogja tudni feldolgozni a rendszer. További oszlopok beszúrására van lehetőség a táblázat végére.
  2. A nem EHO-adatokat tartalmazó helyszínrajz (energia- és közműhálózatok, társszolgáltatók nyomvonalainak szegélyek, árkok, tereptárgyak, szükség esetén építmények, növényzet rétegstrukturált ábrázolása) DWF előállításához segítséget találnak az ESZTER-oktatóvideók/ESZTER-tervezést támogató AutoCad Map 3D-funkciók oldalon a DWF-fájl készítése. Ezen az oldalon több, az ESZTER segédprogram és az Autocad Map3D szoftver használatát segítő videoanyag található.
  3. A tervezés megkezdésekor a terv alapadatok kitöltése és az adatok felülvizsgálata elengedhetetlen. A tervalapadatoknál a tervvel (terv típusa, beruházó, terv megnevezése, jogosultság, kamarai szám, kapcsolódó engedély szám) összefüggő adatok megadása szükséges, amelynek része a terv típusának kiválasztása a legördülő listából (építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási). Az adatokat menteni lehet az ESZTER .dwt sablonban így a későbbiekben ezeket nem kell ismételten rögzíteni. Erre vonatkozóan az ESZTER Felhasználói kézikönyv „4.1. Tervalapadatok megadása” alfejezet ad útmutatást.
  4. A tervek készítése során további fontos lépés a címadatok beillesztése és adattisztítása. Ehhez segítséget nyújt a GeoX címadatbázis, az ESZTER Felhasználói kézikönyv „7.1.1. Belépés a címlekérdező szolgáltatás oldalára” alfejezetében. A kapott NMHH tervazonosító és OAuth token páros megadásával lehetséges a belépés https://cim.geoxapi.com
  5. Lefedő hálózatok tervezésénél a tervekben az igényhelyek megjelenítése elengedhetetlen. Erre vonatkozó információ az ESZTER Felhasználói kézikönyv 12. fejezetében az „Igényhely panel” leírásában található meg.
  6. Amennyiben a tervező valamely objektum részlet adataiban nem elegendő értékadatot talál és azokat bővíteni, kiegészíteni szükséges, akkor ezzel kapcsolatosan keresse fel az NMHH oldalán, az EHO módosításával foglalkozó lapot: EHO-módosítás szolgáltató/tervező kezdeményezésére. Az itt leírtak alapján, mielőbb indítsa el a javaslatát a módosítás iránt.

Ne feledjék: 2023. április 3-tól az építési engedély iránti kérelmek és a kapcsolódó használatbavételi engedélyek iránti kérelmek már kizárólag a Hír-Közmű rendszerben nyújthatók be. Kérdéseikkel keressék a Hatóság munkatársait!