A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Médiatanács között kötött társszabályozási szerződés 2023. március 8-i módosítása

Közzétéve: 2023. március 23.

Az alábbiakban a szerződésmódosítás szövege olvasható akadálymentesen hozzáférhető változatban. Az aláírt, szkennelt szerződés a szöveg alatti, „Szkennelt PDF" gombra kattintva érhető el.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete között létrejött, 2011. június 29. napján kelt és legutóbb 2022. május 27-én módosított, társszabályozási tevékenységre vonatkozó közigazgatási szerződés módosítása

Közigazgatási szerződés médiaigazgatási feladat ellátására

Módosítás

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

székhely: 1088 Budapest, Reviczky u. 5.
képviseli: Dr. Koltay András, a Médiatanács elnöke (a továbbiakban: Médiatanács)

másrészről a

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
képviseli: Varga Endre, elnök
bankszámlaszám: 11103406-18173022-36000001 (CIB Bank Zrt.)
(a továbbiakban: Szakmai Szervezet)

(a továbbiakban együtt: Felek)

között, a következő feltételekkel.

  1. Felek a Szerződés 2. számú Mellékletének 1. pontjában foglaltakat, kizárólag az ott megjelölt határidő tekintetében módosítják. A módosított határidő: 2023. február 28.
  2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
  3. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
  4. Jelen szerződésmódosítás 3 (három), egymással megegyező eredeti példányban készült, és 1 (egy) oldalból áll, amelyekből aláírásukat követően a Médiatanácsot kettő, a Szakmai Szervezetet egy példány illeti meg.
Aláírások, pecsét:
Aláíró személy Dr. Koltay András elnök
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa
Varga Endre elnök
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
Az aláírás dátuma Budapest, 2023. év 01. hó 30. nap Budapest, 2023. év 03. hó 08. nap

Pénzügyi ellenjegyzés: Sorbán János gazdasági igazgató, Budapest, 2023. év 01. hó 17. nap

Jogilag ellenőrizve: dr. Lindmayer István, 2023. jan. 12.