Tájékoztatás az Európai Unióban terjesztési tilalom alá eső orosz kötődésű szervezetek által nyújtott tartalmakkal kapcsolatban

Legutóbb frissítve: 2023. október 3.

Az Európai Unió a háborús helyzetre tekintettel, az Oroszországgal szemben alkalmazott szankciós csomagok részeként az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU Tanácsi rendeletéhez fűzött módosításaiban felfüggesztette az egyes orosz állami kötődésű szervezetek által közvetített tartalmak Európai Unión belüli terjesztését, továbbítását a dezinformáció megakadályozása érdekében.

A korlátozások tartalma

Az EU rendeletek

 • a gazdasági szereplők számára megtiltják a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzását, illetve a sugárzás lehetővé tételét, elősegítését vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulást, ideértve a bármely módon, így például – akár új, akár előre telepített – kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést;
 • előírják a XV. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszolgáltatási engedély, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodás felfüggesztését;
 • tiltják a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozását, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén [együttesen 2f. cikk (1)-(3) bekezdései];
 • tiltják az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvételt, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a 2f. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyettesítőjeként történő fellépést (12. cikk).

A fenti tiltások valamennyi gazdasági szereplőre, így az előfizetők számára műsorterjesztési, illetve internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra, illetve videómegosztóplatform-szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra is vonatkoznak technológiától függetlenül.

Ezért

 • amennyiben valamely műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó a lentebb felsorolt médiaszolgáltatások valamelyikét továbbítja, akkor azt a kínálatból ki kell vennie;
 • az internet-hozzáférési szolgáltatóknak pedig megfelelő műszaki intézkedésekkel gondoskodniuk kell arról, hogy a felsorolt médiaszolgáltatók által az interneten sugárzott tartalmak ne legyenek elérhetőek az előfizetőik számára;
 • amennyiben valamely videómegosztóplatform-szolgáltatást nyújtó a lentebb felsorolt médiaszolgáltatások valamelyikét és az azokkal összefüggő tartalmat a nyilvánossághoz eljuttat, akkor azt meg kell szüntetnie.

A korlátozással érintett tartalmak köre:

A XV. melléklet szerinti jegyzék (tilalmi lista) 2023. október 1-jei hatállyal ismét bővült, ezt követően az alábbi jogi személyekre, szervezetekre, illetve azok nevesített médiaszolgáltatásaira terjed ki:

 • RT – Russia Today English
 • RT – Russia Today UK
 • RT – Russia Today Germany
 • RT – Russia Today France
 • RT – Russia Today Spanish
 • Sputnik
 • Rossiya RTR / RTR Planeta
 • Rossiya 24 / Russia 24
 • TV Centre International”
 • NTV/NTV Mir
 • Rossiya 1
 • REN TV
 • Pervyi Kanal
 • RT Arabic
 • Sputnik Arabic
 • RT Balkan
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon

Az EU rendeletek érvényesülése

A korlátozásokról szóló EU rendeletek közvetlen alkalmazandó európai uniós jogi normák, tehát valamennyi gazdasági szereplőnek be kell őket tartania erre vonatkozó külön hatósági döntés vagy kötelezés nélkül is. A fenti tájékoztatás ezért csak az elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatási piac szereplőinek informálását szolgálja, minden szolgáltatónak saját magának kell figyelemmel kísérnie a szabályozás esetleges változásait. A Hatóság az előírások betartását hatásköre keretei között, hivatalból felügyeli.

Irányadó jogszabályok

 • az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU rendelet
 • a Tanács (EU) 2022/350 rendelete (2022. március 1.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
 • a Tanács (EU) 2022/879 rendelete (2022. június 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
 • a Tanács (EU) 2022/2474 rendelete (2022. december 16.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
 • a Tanács (EU) 2023/427 rendelete (2023. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
 • a Tanács (EU) 2023/1214 rendelete (2023. június 23.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)