A Médiatanács 278/2023. (V. 2.) számú döntése

A Mária Rádió Frekvencia Kft. által pályázati eljárásban elnyert Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára vonatkozó hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2023. május 2.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2023. július 13. napjától történő használatára a 2022. december 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 214/2023. (IV. 4.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Mária Rádió Frekvencia Kft., és 2312‑6/2023. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Mária Rádió Frekvencia Kft.-vel a 2023. február 1-jén benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Celldömölk 92,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Mária Rádió Frekvencia Kft. Zalaegerszeg 104,4 MHz + Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Celldömölk 92,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2023. július 13. napjától.