Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – K/9730/2023: az SO-0337 Balatonszabadi Diós elnevezésű, 30 méter magas bázisállomás

Közzétéve: 2023. május 19.

Iktatószám: K/9730-4/2023.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a kérelmére SO-0337 Balatonszabadi Diós 30 méter magas CETIN bázisállomás tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. május 19.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/9730/2023 SO-0337 Balatonszabadi Diós, 30 méter magas CETIN-bázisállomás CETIN Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c. pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével – hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2023. május 18.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető