Sávdíjkedvezményre jogosító hálózatépítési esetek az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverésen érintett résztvevő szolgáltatók számára

Közzétéve: 2023. június 8.

A 2023. 06. 07-i időállapot, v.1.1

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) 2019. július 18-án árverést hirdetett az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgál- tatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es, valamint a 3600 MHz-es frekvenciasávokon.

Az árverési eljárás kiírási dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció) 6. fejezetének 6.3.1 pontja a 700 MHz-es és/vagy a 3600 MHz-es frekvenciasávban rádióspektrumhasználati jogosultságot szerzett, illetve a 3600 MHz-es frekvenciasávban az árverési eljárás megindításakor már jogosultsággal rendelkező árverésen résztvevő jogosultak számára sávdíjkedvezmény igénybevételének lehetőségét biztosítja. A díjkedvezmény igénybevételének feltételéül a Dokumentáció 2. Melléklete ismerteti a díjkedvezményre jogosító hálózatépítési eseteket.

A Dokumentáció kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a Kiíró az esetleges jogszabályváltozások figyelembevételével a hálózatépítési esetekre vonatkozó táblázatot folyamatosan frissíti és honlapján közzéteszi, és erről az érintetteket tájékoztatja.

A jelen dokumentum célja a díjkedvezményre jogosító egyes hálózatépítési esetekre vonatkozó jogszabályokról és azok változásáról történő tájékoztatás, ezáltal a szolgáltatók informálódásának elősegítése. (lásd: Vonatkozó jogszabályok)

A „Figyelem, jogszabályi változások!” fejezetben felhívjuk a figyelmet a díjkedvezmények igénybevételét befolyásoló jogszabályi változásokra.

A jelen dokumentumban megjelenő táblázat (Lásd. 1. táblázat – Hálózatépítési esetek ) a Dokumentáció 2. melléklete 1. táblázatának a hatályos jogszabályoknak megfelelő változata, kiegészülve a táblázat lábjegyzeteiben azokkal a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokkal, amelyek az adott hálózatépítési eset megvalósításának kereteit jelentik.

Vonatkozó jogszabályok
Ssz. Cím
1 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
2 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
3 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) kormányrendelet
4 A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet
5 A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) kormányhatározat
6 A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet
7 A Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról szóló 1522/2017. (VIII. 14.) kormányhatározat
8 A Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
9 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
10 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
11 Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) kormányhatározat
12 A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) kormányhatározat
13 A nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019-2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról szóló 1722/2018. (XII. 18.) kormányhatározat
14 A sportról szóló 2004. évi I. törvény
15 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
16 A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet
17 Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról szóló 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Figyelem, jogszabályi változások!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény innovációs központokra vonatkozó 5. § r) pontját és ipari parkokra vonatkozó 5. § p) pontját 2022. XII. 1-től hatályon kívül helyezte a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVII. törvény 7. § a) pontja.

A változás érinti a III. Települések lakossági lefedése esetcsoportba tartozó innovációs központ, valamint az V. Vertikumok esetcsoportba tartozó ipari park területén megvalósított újgenerációs mobilrádiótelefon-hálózat létesítését. Mivel a hálózatépítési eset megvalósítását a hivatkozott hatályon kívül helyező jogszabályi rendelkezések nem lehetetlenítették el, ezért Kiíró az árverési eljárás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekinti irányadónak.
1. táblázat – Hálózatépítési esetek
Ssz. A
Hálózatépítési esetcsoport
B
Hálózatépítési eset
C
Mérőszám
D
Ellenőrzés
E
Határidő
2 I. Vasúti és egyéb nem közúti közlekedés Tervezett nagy sebességű vasútvonal : (Ausztria és Szlovákia)―Hegyeshalom térsége és Rajka térsége―Budapest  egyes vonalak hosszának 90%-a melléklet 2.2.1.a) pontja szerint 2025. október 30.
3 Meglevő vasútvonal: 1 Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.]―Hegyeshalom―(Ausztria)
4 Tervezett nagy sebességű vasútvonal : Budapest―Röszke és Kübekháza―(Szerbia és Románia)
5 Meglevő vasútvonal: /120a Budapest [X. kerület, Rákos]―Újszász―Szolnok/ és 120 Szajol―Lőkösháza―(Románia)
6 Tervezett nagy sebességű vasútvonal : (Horvátország)―Gyékényes térsége―Budapest
7 Meglevő vasútvonal: 30 Budapest [I. kerület, Déli pu.]―Székesfehérvár―Nagykanizsa―Murakeresztúr―(Horvátország)
8 Tervezett nagy sebességű vasútvonal : Budapest―Záhony térsége―(Ukrajna)
9 Meglevő vasútvonal: 100 Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.]―Cegléd―Szolnok―Záhony―(Ukrajna)
10 Meglevő vasútvonal: 80 (1) Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.]―Hatvan―Miskolc
11 Országos kerékpárút-törzshálózat elemei útvonalak hosszából legalább 170 km melléklet 2.2.1.d) pontja szerint
12 Nemzetközi és országos vízi utak legalább 170 fkm melléklet 2.2.1.c) pontja szerint 2025. október 30.
13 II. Közúti közlekedés Országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi utak: M1, M15, M19 egyes útvonalak hosszából legalább 170 km  melléklet 2.2.1.b) pontja szerint 2025. december 31.
14 Országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi utak: M3, M30, M31, M35
15 Országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi utak: M5, M51
16 Országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi utak M6, M60
17 Országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi utak: M7, M70
18 Országos közúthálózat távlati főutak, 1―8. sz. főutak
19 Országos közúthálózat távlati főutak, 10―89. sz. (kétszámjegyű) főutak
20 III. Települések lakossági fedése megyeszékhely vagy megyei jogú város  2 db melléklet 2.2.2. pontja szerint
21 50.000 lakost meghaladó lakosságszámú település  3 db
22 Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó település   20%
23 Budapest kerületei 3 db kerület, melyek közül legalább kettőnek a lakossága meghaladja az 50.000 főt
24 innovációs központ változás 2022.XII. 1-től 2 db
25 kedvezményezett járás települései 10 kedvezményezett járásban az adott járáshoz tartozó települések 70%
26 kedvezményezett térségbe tartozó település 10 db
27 Magyar Falu Program keretében megvalósuló programelemekhez igazodó település  10 db
28 IV. Turizmus Balaton turisztikai térségbe tartozó település   25% 2025. július 31.
29 Sopron―Fertő turisztikai térségbe tartozó települések   90%
30 Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségbe tartozó település 50%
31 Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térségbe tartozó település 50%
32 magyarországi világörökségi területek   5 db melléklet 2.2.3. pontja szerint
33 V. Vertikumok ipari park változás 2022.XII. 1-től 2 db melléklet 2.2.3. pontja szerint 2023. július 31.
34 mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásban részesülő beruházás 2 db
35 Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézménye 2 db
36 fejlesztésében érintett egészségügyi létesítmény 2 db
37 sportlétesítmény vagy multifunkcionális szabadidős létesítmény   2 db
38 erőmű 1 db
39 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások   4 db
40 Modern Város Programba sorolt projekt  4 db
 1.  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 1.1 alpont – https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00.
 2. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 2. alpont szerinti táblázat 2. sor
 3. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 1.1 alpont
 4. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 2. alpont szerinti táblázat 56. és 57. sor
 5. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 1.2 alpont
 6. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 2. alpont szerinti táblázat 21. sor
 7. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 1.2 alpont
 8. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 2. alpont szerinti táblázat 48. sor
 9. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/3. melléklet 1. pont 2. alpont szerinti táblázat 38. sor Miskolcig terjedő szakasza
 10. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/5. melléklet
 11. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/6. melléklet 1. pont
 12. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 1. pont szerinti táblázat 4., 6. és 7. sorai
 13. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 1. pont szerinti táblázat 11―13. és 16. sorai
 14. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 1. pont szerinti táblázat 21―22. sorai
 15. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 1. pont szerinti táblázat 23―24. sorai
 16. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 1. pont szerinti táblázat 25―26. sorai
 17. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 3. pont 3.1. alpont szerinti táblázat 1―8. sorok
 18. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/1. melléklet 3. pont 3.1. alpont 9., 12., 15., 16., 18―20., 22., 24–28., 32., 34―35., 37―38., 40―42., 44., 50., 51., 53., 56., 61., 63―64., 67―68., 70., 73―75., 77., 79―80., 82―83., 85―86., 88―89., 91―93., 95., 97―101., 103., 105., 107., 109., 113―115. és 117―119. sorok
 19. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1. melléklet
 20. a határidő bekövetkeztét megelőző 3. hónap 15. napján, azaz 2023. október 15-én elérhető legfrissebb KSH adatok alapján
 21. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § r) pont – https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-00-00 melyet hatályon kívül helyezett 2022.XII. 1-től a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVII. törvény 7. § a) pont – https://njt.hu/jogszabaly/2022-48-00-00
 22. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott járások közül a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kedvezményezett járások – https://njt.hu/jogszabaly/2019-86-20-22, https://njt.hu/jogszabaly/2014-290-20-22
 23. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § l) pont https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-00-00
 24. a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat – https://njt.hu/jogszabaly/2018-1669-30-22
 25. a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont – https://njt.hu/jogszabaly/2020-429-20-22
 26. a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont
 27. a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pont
 28. a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról szóló 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat – https://njt.hu/jogszabaly/2017-1522-30-22
 29. a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. melléklet – https://njt.hu/jogszabaly/2011-77-00-00
 30. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pont (https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-00-00), melyet hatályon kívül helyezett 2022.XII. 1-től a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVII. törvény 7. § a) pont – https://njt.hu/jogszabaly/2022-48-00-00
 31. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján támogatásban részesített beruházás https://njt.hu/jogszabaly/2007-17-00-00
 32. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklet – https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
 33. az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat (https://njt.hu/jogszabaly/2016-1333-30-22), a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozathttps://njt.hu/jogszabaly/2017-1970-30-22 vagy a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019-2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat https://njt.hu/jogszabaly/2018-1722-30-22
 34. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletben meghatározott, vagy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 63. §-ának megfelelő új sportlétesítmény, vagy a Bizottság 2014. június 17-i 651/2014/EU Rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról, 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény – https://njt.hu/jogszabaly/2004-1-00-00, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1634817362081&from=HU
 35. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/7. melléklet – https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00
 36. pl. egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet, 2. melléklete szerinti kiemelt jelentőségű beruházások (https://njt.hu/jogszabaly/2021-83-20-22),  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról szóló 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított kormányrendeletek szerinti kiemelt jelentőségű beruházások – https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700458.KOR&txtreferer=00000003.TXT
 37. a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet – https://njt.hu/jogszabaly/2016-250-20-22