Televíziós reklámozás az új évezredben

Közzétéve: 2023. július 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elmúlt 17 év televíziós reklámozási gyakorlatát tekintette át annak érdekében, hogy a hirdetési piac ezen nem elhanyagolható súlyú szegmensének legfőbb trendjeit megrajzolhassa. Ennek során elsősorban a reklámterhelés nagyságára, a reklámbefogadás szokásaira és a hirdetési szektorok erősorrendjének alakulására igyekezett fókuszálni. A vizsgálat 15 televízió (ATV, Cool, Discovery Channel, Duna, Film+, M1, M2, Minimax, National Geographic, RTL, Spektrum, Sport1, Sport2, TV2, Viasat3) 2006-2022 közötti reklámozási gyakorlatát térképezte fel. A mintát úgy állítottuk össze, hogy az a közszolgálati és az általános műsorrendű kereskedelmi televíziók mellett tematikus csatornákat is tartalmazzon.
Ugyan a televíziós reklámozásnak több formája ismeretes (klasszikus reklám, televíziós vásárlás, termékmegjelenítés, támogatás), jelen elemzés kizárólag a klasszikus reklámokra kíván fókuszálni. A médiatörvény előírása alapján 6-24 óra között az adásidő maximum húsz százalékát lehet reklámozásra fordítani, azonban az éjfél és reggel 6 óra közötti periódusra már nem vonatkozik semmilyen időbeli korlátozás, mi több, a televíziós vásárlás típusú hirdetések közzétételére sem alkottak időkorlátot. A reklámfilmek elsődleges célcsoportját hagyományosan a 18-59 évesek alkotják, azaz az aktív keresők, így a továbbiakban mi is erre a korcsoportra koncentrálunk.

Az elmúlt 17 év idősoros adatai alapján talán a legszembetűnőbb trend, hogy a reklámozási hajlandóság a televízióknál megfigyelhető nézettségcsökkenés ellenére is – a GRP-alapú értékesítés „logikájának” megfelelően – meredeken emelkedett. Köztudott, hogy a magyar tévénézők reklámkerülők, tapasztalataink szerint amennyiben reklámblokk kerül adásba, vagy már az első, vagy a tizedik szpot körül elkapcsolnak az emberek. A hirdetési szektorok tekintetében évről évre ugyanazok a szereplők állnak a toplista élén: a gyógyhatású készítmény, a kereskedelem és az élelmiszer szektor termékei és szolgáltatásai.

A reklámhatékonyság vizsgálatának könyvtárnyi szakirodalma van. A szakemberek hosszan eldiskurálnak azon, hogy a hatékony reklámkampánynak milyen feltételei vannak (pl. reklámok ismétlésének száma, különböző verziók bemutatása, a vevő érdekeltségének, korábbi tapasztalatainak jelentősége), de létezik olyan megközelítés is, ami csak a reklámköltéssel és az eladásokkal foglalkozik. A nézőkre zúduló reklámterhelés mögött az a pszichológiai klisé áll, miszerint általában fenntartásaink vannak az újjal, az ismeretlennel szemben, ezért önmagában egy üzenet rendszeres ismétlése valószínűbbé teszi annak elfogadását.
A Nielsen Közönségmérés Kft. 77 csatornára kiterjedő adatai szerint 2023 első negyedévében az átlagos reklámfogyasztás naponta 35 perc, azaz 143 reklám volt. Egy-egy hirdetés átlagosan 23 másodpercig tartott, egy blokk átlagosan 11 szpotot tartalmazott és 4,2 perc hosszúságú volt.
A televíziós reklámterhelés korántsem elhanyagolható mértékű. 2022-ben a vizsgált médiumokon a klasszikus reklámok az adásidő 13 százalékáért feleltek. A legtöbb hirdetést a tematikus csatornák (18%) sugározták, de nem sokkal maradtak el mögöttük az országos kereskedelmi televíziók (16%) sem, igaz, az állami fenntartású adók „reklámadagja” – az eltérő szabályozás miatt - ehhez képest elenyészőnek tűnik (5%).
Amennyiben a klasszikus reklámokat egybeszámítjuk a televíziós vásárlásokkal és a műsorajánlókkal, úgy a hirdetői, önpromóciós műsorfelület aránya elérheti akár a teljes műsoridő harmadát is. Ez az a tétel, amivel (a kábelszolgáltatók díjazása mellett) a nézők az ingyenesnek mondott műsorokért „fizetnek”.

Az elmúlt 17 évben a vizsgált csatornák egy műsorpercére jutó 18-59 éves nézők száma (AMR) a harmadára csökkent, ám ezzel párhuzamosan a reklámok száma (és időtartama) megkétszereződött (1. ábra).

1. ábra: A 15 vizsgált csatorna nézettsége és a reklámok száma 2006-2022 között (AMRnum, nézőszám, ill. darabszám) a 18-59 éves lakosság körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A 15 vizsgált csatorna nézettsége és a reklámok száma 2006-2022 között (AMRnum, nézőszám, ill. darabszám) a 18-59 éves lakosság körében (Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.)
Év Csatornák átlagos nézettsége Hirdetések száma
2006 54885 1277406
2007 51398 1361182
2008 49955 1375135
2009 47860 1178146
2010 48840 1260399
2011 46716 1299530
2012 45140 1297336
2013 40434 1363333
2014 38990 1587937
2015 34782 1661792
2016 27586 1858905
2017 24094 2090193
2018 22390 2229126
2019 20861 2649419
2020 22211 2357267
2021 19242 2840466
2022 17770 2736125

A televíziós hirdetések mind gyakoribbá válásának több oka lehet. Egyrészt a vásárlásösztönzés eszközeként jelezheti a gazdaság és a kereskedelem fellendülését, másrészt azonban a hatékonyságcsökkenésre, a televíziók nézőtáborának szűkülésére is utalhat. Egy biztos, a megrendelők a reklámjaikkal egy megadott számú célcsoporttagot akarnak elérni, ezért, ha csökken a csatornák nézettsége, egy hirdetést addig kell műsoron tartani, amíg az nem teljesíti a vállalást. Vagyis, a televíziók egyre erodálódó népszerűsége és közönsége egyre növekvő reklámterhelést generál.

A 2000-es évek közepét még kiegyensúlyozott reklámkibocsátás jellemezte, hiszen 2013-ig évente nem egészen 1,3 millió hirdetést tettek közzé a televíziók. Kivételként a nemzetközi pénzügyi válság Magyarországra érkezésének évét, 2009-et lehet kiemelni (a GDP 6,5 százalékkal csökkent), amikor a szpotok száma jelentősen visszaesett (-13%). Az azt követő néhány évben a piac megnyugodott, a reklámkibocsátás visszatért a korábbi szintjére, 2013-ig csak moderált növekedés volt megfigyelhető. Ezzel szemben 2014 és 2019 között valóságos „reklámözönvíz” árasztotta el a televíziókat. Akkoriban évente átlagosan több mint tíz százalékkal bővült a vizsgált csatornák hirdetéseinek száma, így az hat év alatt közel a másfélszeresére nőtt - mindeközben a nézettségük évente átlagosan hét százalékkal esett vissza. A kereskedelmi üzenetek felívelésének a 2020-as koronavírus-járvány vetett véget. Ez az év mind a nézőszám, mind a hirdetések frekvenciáját alapul véve szokatlanul alakult, mivel a reklámok száma jelentősen csökkent (-11%), miközben a tévék nézőszáma – nyilván a karanténnak köszönhetően – kilenc év óta először emelkedést mutatott (5%). 2021-ben a reklámok száma erőteljes korrekción esett át (+20%), és a csatornák nézettsége is visszatért a már megszokott csökkenő pályaívre. A reklámterhelés ekkor érte el a 17 éves csúcspontját, ami átlagosan csatornánként naponta 518 (23 mp hosszú) reklámüzenet sugárzását jelentette.

A reklámterhelés növekedését jelzi az is, hogy évről évre egyre korábban következett be az egymilliomodik hirdetés napja. 2006-2007 folyamán október 19-én illetve 21-én, 2014-2015-ben már augusztus 23-a, illetve 15-e hozta el az egymilliomodik reklámot. Ezzel szemben 2021-ben már csak május 9-éig, 2022-ben pedig május 14-éig kellett várni az „első millióra”.

Az egyre kiterjedtebb reklámterhelés mellett is vannak olyan hirdetések, amelyek nem „érnek célba”, nem találják meg a célközönségüket. Ezek olyan reklámok, amelyeket senki sem nézett, s ezeket nevezzük „nullás” reklámfilmeknek. Arányuk megdöbbentő nagyságú: 2022-ben elérte a 18 százalékot. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy „nullás” reklámok csak a tematikus/ismétlő csatornákon (93%), illetve kisebb számban a közszolgálati adókon (6%) fordultak elő, amelyek közönségaránya nem meghatározó. A nézők nélküli reklámok döntően nem késő este vagy hajnalban, hanem sokkal inkább reggel 6 és 10 óra között fordultak elő (2. ábra). Erre az időintervallumra esett a „nullás” reklámok közel harmada (28%), bár hajnali egy és két óra között (8%) is találhatunk lokális csúcspontot.
2. ábra: A „nullás” reklámok előfordulási aránya órás bontásban 2022-ben (százalék). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A „nullás” reklámok előfordulási aránya órás bontásban 2022-ben (százalék) (Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.)
Egyórás idősáv Előfordulási arány (%)
0 óra 5
1 óra 7
2 óra 2
3 óra 2
4 óra 2
5 óra 1
6 óra 8
7 óra 7
8 óra 7
9 óra 6
10 óra 5
11 óra 5
12 óra 5
13 óra 5
14 óra 4
15 óra 4
16 óra 3
17 óra 3
18 óra 4
19 óra 3
20 óra 2
21 óra 2
22 óra 3
23 óra 4

A reklámkampányok hatékonyságmérésének alapparamétere a GRP (Gross Rating Point, Bruttó elérés). A GRP „azt mutatja, hány kontaktust (megtekintést) ért el a kampány a vizsgált célcsoport százalékában. A GRP túllépheti a 100%-ot, hiszen egy nézőt többször is elér(het) a kampány. Számolásánál összeadjuk a kampány minden egyes megjelenésének elért közönségét. Egy reklám GRP-értéke nem más, mint annak a percnek a nézettsége (AMR%), amelyben a hirdetés elkezdődött.”

A 3. ábrán a 2018-2022 közötti időszak éves átlagait jelenítettük meg oly módon, hogy a reklámblokkon belüli hirdetések GRP-értékét az eggyel korábban sugárzotthoz viszonyítottuk. (Az összesítés a második hirdetéstől kezdődött és a 20. hirdetésig terjedt.) Így egy olyan mutató jött létre, amely az adott reklám eggyel korábbihoz viszonyított esetleges GRP veszteségét/nyereségét mutatja be. Az elmúlt öt év átlagai alapján megállapítható, hogy az első hirdetés képernyőre kerülése azonnal egy komolyabb elkapcsolási hullámot generált, ezt követően azonban szelídült a migráció intenzitása, majd ismét felerősödött. 2021-2022 folyamán az első hirdetés megjelenését követően a kontaktusok nagyjából hatoda eliminálódott, a 2-9. hirdetés között viszont csak 2-5 százalékos kontaktusveszteséggel kellett számolni. Ezt követően azonban jelentősen megugrott a lemorzsolódás, melynek mértéke a 15. hirdetés után elérte a 12-48 százalékot. A nézők folyamatos elvándorlásának köszönhetően 2022-ben a reklámblokkok tizedik hirdetése az első szpot kontaktusszámának a kétharmadát, a 15. szpot pedig csak az egyharmadát hozta.

3. ábra: A reklámszpotok GRP vesztesége a megelőző szpothoz viszonyítva 2018-2022 között (éves átlag a 18-59 éves lakosság körében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A reklámszpotok GRP vesztesége a megelőző szpothoz viszonyítva 2018-2022 között (éves átlag a 18-59 éves lakosság körében (Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.)
A szpot sorszáma 2022 2021 2020 2019 2018
2. szpot -18 -17 -11 -9 -9
3. szpot -2 -2 -3 -3 -2
4. szpot -2 -2 -3 -2 -2
5. szpot -2 -2 -3 -2 -2
6. szpot -3 -3 -5 -3 -5
7. szpot -3 -3 -5 -3 -5
8. szpot -4 -3 -6 -3 -5
9. szpot -5 -4 -7 -4 -6
10. szpot -7 -6 -8 -7 -10
11. szpot -10 -9 -11 -13 -17
12. szpot -10 -10 -11 -13 -19
13. szpot -8 -8 -10 -9 -15
14. szpot -8 -8 -11 -9 -15
15. szpot -9 -9 -17 -17 -23
16. szpot -12 -12 -27 -31 -37
17. szpot -16 -18 -37 -44 -52
18. szpot -23 -26 -44 -52 -61
19. szpot -35 -39 -50 -57 -63
20. szpot -48 -48 -52 -49 -38
21. szpot -56 -54 -57 -39 -25

Vásárlásösztönzés szempontjából lényegbe vágó kérdés, hogy milyen kapcsolat áll fenn az elkapcsolások (a kontaktusszám csökkenése) és az elkapcsolók vásárlóereje között, azaz a különböző vásárlóerejű nézők eltérő ütemben fejezik-e be a reklámfogyasztást (4. ábra)?

Az elmúlt öt év adatai alapján úgy tűnik, hogy a vásárlóerő és a reklámkerülés között nincs statisztikailag igazolható összefüggés, azaz a legmódosabb nézők nagyjából ugyanolyan arányban morzsolódnak le, mint a legalacsonyabb vásárlóerejűek.

4. ábra: A reklámblokkok egyes hirdetéseinek GRP-vesztesége a vásárlóerő függvényében 2018-2022 között (éves átlag, százalék). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A reklámblokkok egyes hirdetéseinek GRP-vesztesége a vásárlóerő függvényében 2018-2022 között (éves átlag, százalék) (Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.)
A szpot sorszáma Legnagyobb vásárlóerő Felső-közép vásárlóerő Közepes vásárlóerő Alsó-közép vásárlóerő Legkisebb vásárlóerő
2. szpot -17 -18 -19 -19 -18
3. szpot -2 -2 -2 -2 -2
4. szpot -2 -2 -2 -3 -3
5. szpot -2 -2 -2 -2 -2
6. szpot -3 -3 -3 -3 -3
7. szpot -3 -3 -3 -3 -3
8. szpot -4 -4 -4 -4 -4
9. szpot -5 -5 -5 -5 -5
10. szpot -6 -7 -7 -7 -7
11. szpot -9 -10 -10 -12 -12
12. szpot -10 -10 -11 -13 -13
13. szpot -8 -8 -9 -10 -10
14. szpot -9 -9 -9 -10 -10
15. szpot -10 -10 -10 -12 -12
16. szpot -13 -12 -13 -14 -15
17. szpot -17 -17 -17 -18 -19
18. szpot -24 -24 -24 -24 -24
19. szpot -36 -36 -35 -35 -35
20. szpot -48 -48 -47 -46 -46
21. szpot -55 -55 -55 -52 -52

2016 óta a gyógyhatású készítmények, a kereskedelem, az élelmiszer, továbbá a szépségápolási termékek, a telekommunikáció és a pénzintézetek hirdetései voltak a leggyakoribbak. Mellettük a szabadidő szektort, a háztartási cikkeket és a közlekedést kell még megemlíteni, azonban ez utóbbiak reklámmegjelenései statikusak voltak, alig változtak az évek során (5. ábra). A gyógyhatású készítmények 2010 után váltak a leggyakrabban reklámozott árucikké, de ehhez hasonló pályát futottak be a kereskedelmi és élelmiszer reklámok is, amelyek 2013-tól a második, illetve a harmadik helyen álltak, valamint a szépségápolási hirdetések, melyek 2016 óta megőrizték a negyedik helyüket.

A legtöbb szektorról elmondható, hogy a pénzügyi- és hitelválság kirobbanására válaszul megemelték a „reklámkibocsátásukat”. Így például a „hírbe hozott” pénzintézetek reklámjai 2008-ban az előző évhez képest másfélszer gyakoribbá váltak, majd 2009-ben – a hitelválság Magyarországra érkezésének esztendejében – ismét visszaálltak a korábban jellemző szintjükre, és attól azóta sem tértek el érdemben.

5. ábra: A leggyakrabban reklámozott szektorok 2006-2022 (hirdetések száma). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A leggyakrabban reklámozott szektorok 2006-2022 (hirdetések száma) (Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.)
Év Gyógyhatású készítmények Élelmiszer Kereskedelem Szépségápolás Telekommunikáció Pénzintézetek
2006 108465 209168 40077 116565 115889 97750
2007 113568 209651 46769 122491 111495 129770
2008 204874 333107 98769 235895 201733 217968
2009 136934 162314 62926 108205 122402 100618
2010 194384 201279 63801 135850 127235 106342
2011 227920 198770 75601 116905 128803 114758
2012 265567 196358 103050 118278 103701 79251
2013 269440 189298 138138 137433 126649 82112
2014 306936 227808 242627 126532 130867 89809
2015 387001 247472 242190 136534 162902 115571
2016 409409 278053 260651 199654 133425 121909
2017 483667 318574 347723 207974 125126 126392
2018 524430 386062 486592 260514 125406 128860
2019 670872 420459 559069 261488 117718 139811
2020 649637 331612 506965 212707 94871 100362
2021 728629 494317 644600 246107 135008 138464
2022 640074 436509 582892 235172 128941 140390

A „slágertermékek” szezonalitása jól magyarázható. Agyógyhatású készítmények hirdetései - talán a légúti betegségek, illetve a vitaminhiány apropóján - január-február hónapban, a háztartási gépeké - a karácsonyi ajándékozás miatt - november-decemberben a leggyakoribbak. A szépségápolási cikkek,ezen belül is a bőrgyógyászati termékekreklámjai a július-augusztusi strandszezonban kerülnek frekventáltabban adásba. Az élelmiszerek reklámozásában nem mutatkozik szezonalitás, viszont a szektoron belül az egyes termékek hirdetései erősen függnek az évszakoktól. Nem meglepő módon a sörök (71%), a jégkrémek (100%), a jeges teák (91%) hirdetéseinek döntő többségét az áprilistól augusztusig tartó időszakban rendelik meg.

Az elmúlt majd’ két évtized adatai alapján tehát megállapítható, hogy a hirdetési szokások változatlansága mellett a nézőszám és a reklámok gyakoriságának az ollója egyre inkább szétnyílt: egyre több hirdetés került képernyőre, amelyek előtt egyre kevesebben ültek. A fenti trend egyik eklatáns tünete, hogy nő azon szpotok száma, amelyek úgy kerülnek programba, hogy senki sem látja őket. A hirdetések - jövedelemtől független - „befogadótaszító” hatása közismert. A fentiek alapján egy pusztító spirál képe bontakozhat ki, amelynek hatásaként a nézőszámvesztés még meredekebb lehet a jövőben.

Lábjegyzetek, hivatkozások

  1. Mttv 35. § (1)
  2. Sz. Tóth Gabriella: A hatékony reklámgyakoriság vizsgálata, különös tekintettel a hazai mobilkommunikációs szolgáltatók televíziós hirdetéseire, Ph.D. értekezés, 2007 Budapesti Corvinus Egyetem.
  3. Nielsen: TV piaci körkép - 2023. I. negyedév TV market snapshot Q1 2023
  4. Mttv 36. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában közzétett reklám és televíziós vásárlás időtartama egyetlen egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a nyolc percet, míg a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás időtartama egyetlen egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a hat percet.
  5. AMR: egy esemény egy percre jutó átlagos nézőszáma (AMR abs) vagy százaléka (AMR%) a célcsoporton belül.
  6. Nielsen Közönségmérés Kézikönyv 92. o., 2022.
  7. AMR: „Egy esemény egy percre jutó átlagos nézőszáma (AMRabs) vagy százaléka (AMR%) a célcsoporton belül Pl.: AMR=20% jelentése: az esemény egy átlagos percét a célcsoport 1/5-e látta. Átlagosan ennyi nézője volt a műsornak egy-egy percben. Az AMR (idősávosan) a nézettség percenként mért értékeinek átlaga.” Nielsen Közönségmérés Kézikönyv 81. o., 2022.