Megyei jogú városi rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2023. második negyedév (I.B komponens)

Közzétéve: 2023. augusztus 10.

Bevezetés

A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig majd a hasonló, 2021-től 2023-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárást a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte. A tender szerint lebonyolított kutatás eredményeinek közlésére az országos és fővárosi rádiók esetében havonta, a megyei jogú városok és hálózatos vételkörzetek esetében negyedévente, míg a kisebb helyi vételkörzeteknél félévente kerül sor.

A tenderkiírás műszaki leírásának megfelelően az új hallgatottságmérésnek – a kisebb, helyi vételkörzeteknek szentelt kutatási résztől eltekintve – az országos és a megyei jogú városokban, illetve hálózatos vételkörzetekben folytatott része alapvetően visszatér a hazánkban korábban már alkalmazott naplós mérési módszertanhoz, mégpedig úgy, hogy párhuzamosan, online és offline eljárással felvett önkitöltős naplók feldolgozása révén állnak elő a rádiós hallgatottsági eredmények.

A tenderkiírás mellékletében szereplő műszaki leírásnak megfelelően a naplós adatok piacra való bevezetését megelőzte egy rövid, párhuzamos módszertannal zajló átfutási időszak annak érdekében, hogy a Megrendelő NMHH és a piac szereplői felkészülhessenek a módszertani átállásra, az új módszertannal készült eredmények befogadására és helyes interpretálására.

Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás és az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I.B. komponensének rádióit, azaz a megyei jogú városi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.

Az összefoglalóban közölt adatok a megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.

Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok a megyei 15 éves és idősebb sokaságra értendők.

A mérés módszertana

A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, kompletten kitöltött naplót tartalmazzák:

  • Budapest: legalább 2 000 db,
  • Megyei jogú városok és 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15 500 db,
  • Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4 000 db.

Az első mérési komponens „B” csoportjának (megyei jogú városok és 100 ezer főnél nagyobb hálózatok) publikált adatbázisa esetében: megyeszékhelyek, megyei jogú városok és 100 ezer főnél nagyobb hálózatos vételkörzetek, N=500 fő/vételkörzet (negyedévente legalább 31×500 napló).

Az előírások szerint az online és offline naplók aránya az alábbi kritériumok betartásával alakul:

  • 15-59 év közötti csoportban minimum 20% offline napló,
  • 60+ korcsoportban minimum 60% offline napló.

A lekérdezés időbeni lefutása úgy történik, hogy a válaszadók megszakítás nélkül egy héten át töltik a rádióhallgatási naplót. A naplóban a főbb adókat rányomtatjuk a kérdőívre (online napló esetén kötelezően feltüntetjük a felkínált adók között), és üres helyeket hagyunk a további állomásoknak.

A hallgatottság mérésénél maguk a megkérdezettek deklarálják magukat egy adott rádió hallgatójának. A napló a kitöltő lakóhelyén fogható rádiókat előre nyomtatottan (online napló esetén a felkínált adók között kötelezően megjelenően) tartalmazza. A sorrendhatás kiküszöbölése érdekében rotálást alkalmazunk. A rádiós napló lehetőséget teremt ugyanakkor arra is, hogy a kitöltő olyan rádiót is megnevezhessen, amely nem szerepel előre feltüntetve. A naplót a résztvevők egy hétig vezetik. A rádióhallgatást 15 perces sávokban kell rögzíteniük 5 perces pontossággal. Ha egy slotban több rádió van és az egyiknek minimum 8 vagy több perce van a slotban, a teljes 15 percet megkapja. Ha a slotban csak egy rádió van, de az nem éri el a 8 percet, viszont eléri az 5-öt, akkor ez a rádió szintén megkapja a teljes 15 percet.

A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatfelvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.

A minta súlyozását iterációs módszerrel végezzük szükség szerint egy, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembe vételével. A súlyozást elvégezzük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt, mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 92%-ának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,03–3,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 5,0-t.

Rádióhallgatás a megyei jogú városokban

Oszlopdiagram. Napi és heti rádióhallgatás a megyei jogú városokban a 2023. április–június időszakban. A napi átlagos elérés (reach) 578 ezer, a heti 946 ezer a legalább 15 évesek körében.

A jelen negyedévi mérés eredményei szerint a megyei jogú városokban a helyi rádiókat naponta 578 ezren, míg hetente majdnem 946 ezren hallgatták a legalább 15 évesek körében. (Ez az összes megyei jogú városban fogható összes helyi rádió minden hallgatóját jelenti, tehát az országos csatornák ebbe az összegbe nincsenek beleszámolva. A teljes rádióhallgatottság ennek megfelelően a megyei jogú városokban ennél magasabb.)

Oszlopdiagram. Napi és heti rádióhallgatás a megyei jogú városokban a 2023. április–június időszakban. A 15 éves és idősebb lakosság 34%-a naponta, míg 56%-a heti rendszerességgel hallgat helyi rádiót.

Az I.B. mérési komponensben a 15 éves és idősebb lakosság 34%-a naponta, míg 56%-a heti rendszerességgel hallgat helyi rádiót. Ez első látásra elmarad a hasonló országos és budapesti értékektől, de a kép kicsit csalóka: természetesen ennél magasabb, heti szinten jóval 80 százalék feletti értéket kapnánk, ha az országos rádiókat is ide vennénk. Ugyanakkor ezek a számok önmagukban jobban megmutatják a vidéki központok rádióinak erejét és piaci pozícióját: napi szinten a megyei jogú városokban élők közel harmada elérhető kizárólag helyi rádiók által, heti szinten pedig több mint a felük.

Vonaldiagram. Vidéki rádiók napi rádióhallgatottsági görbéje a 2023. április–június időszakban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
Vidéki rádiók napi rádióhallgatottsági görbéje a 2023. április–június időszakban, negyedóránkénti bontásban (hétköznap, szombaton és vasárnap, ezer főben)
A nap adott órája Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 12 13 10
01:00-02:00 7 10 7
02:00:03:00 5 7 6
03:00-04:00 5 6 7
04:00-05:00 15 12 12
05:00-06:00 28 17 17
06:00-07:00 206 96 79
07:00-08:00 312 152 123
08:00-09:00 302 182 151
09:00-10:00 271 188 152
10:00-11:00 218 175 148
11:00-12:00 193 155 141
12:00-13:00 206 176 154
13:00-14:00 206 143 126
14:00-15:00 170 112 101
15:00-16:00 156 96 82
16:00-17:00 127 85 68
17:00-18:00 103 68 53
18:00-19:00 81 79 75
19:00-20:00 63 60 59
20:00-21:00 50 37 53
21:00-22:00 32 25 30
22:00-23:00 17 17 14
23:00-00:00 10 11 6

A diagram jól szemlélteti, hogy a rádió az első számú médium a napi rutinban a vidéki központokban élő magyarok nagy tömegei számára: reggel felkeléskor ugrik meg a rádióhallgatók száma, 7 és 8 óra között ér a csúcsra, a délelőtt folyamán lassan ereszkedik, majd a nap további részében tovább mérséklődik, hogy aztán a késő délutáni, esti órákban átadja a helyét a televíziónak, majd az alvásnak.

Hétvégén kevésbé markáns a reggeli csúcs, egyenletesebb a helyi rádiók hallgatásának napközbeni megoszlása.

Toplisták

Oszlopdiagram. A 10 leginkább hallgatott rádió a megyei jogú városokban a 2023. április–június időszakban százalékos alapon. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
Megyei jogú városok napi hallgatottsága, a tíz leghallgatottabb rádió százalékos eloszlásban
Rádió neve Hallgatottság (%)
Rádió 1 (Eger) 39%
Best FM (Debrecen) 31%
Forrás Rádió (Tatabánya) 31%
Gong Rádió (Kecskemét) 26%
Rádió 1 (Szolnok) 25%
Rádió 1 (Békéscsaba) 25%
Rádió 1 (Kaposvár) 23%
Rádió 1 (Székesfehérvár) 23%
Rádió 1 (Szekszárd) 21%
Rádió 1 (Nagykanizsa) 21%

A napi elérés százalékos alapú települési toplistáját zömmel olyan adók dominálják, amelyeknek nincs helyi vetélytársuk, és „csak” az országos adókkal kell konkurálniuk, illetve olyan régi, bejáratott rádiók (vagy Rádió 1-es reinkarnációjuk), amelyek hosszú évek, nem ritkán évtizedek óta mélyen beágyazódtak a helyi köztudatba.

Figyelemre méltó, hogy a megyei jogú városok top10-es listájából az összes adó eléri (három kivételével), illetve meghaladja a 20%-os napi hallgatottságot.
Oszlopdiagram. A 10 leginkább hallgatott rádió a megyei jogú városokban a 2023. április–június időszakban, az elért hallgatók száma szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
Megyei jogú városok napi hallgatottsága, a tíz leghallgatottabb rádió számszerűen
Rádió neve Hallgatottság (ezer fő)
Best FM (Debrecen) 54
Rádió 1 (Debrecen) 31
Gong Rádió (Kecskemét) 24
Rádió M (Miskolc) 24
Rádió 1 (Szeged) 23
Rádió 1 (Miskolc) 22
Rádió 1 (Pécs) 22
Rádió 1 (Székesfehérvár) 19
Rádió 1 (Győr) 19
Rádió 1 (Eger) 19

Az elért népesség számossága révén a meghatározott toplisták összetételét erősen befolyásolja az adott település mérete; értelemszerűen nagyobb városból alkalmasint alacsonyabb elérési arányt produkálva is fel lehetett kerülni a listára.

Mindenképp számottevő eredmény, hogy a lista első adója meghaladja a napi 50 ezres hallgatói szintet.