Országos rádiós hallgatottságmérési eredmények, 2023. második negyedév (I.A komponens)

A dokumentum letöltése (pdf)

Közzétéve: 2023. augusztus 10.

Bevezetés

A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig, majd a hasonló, 2021-től 2023-ig terjedő ciklust felölelő közbeszerzési eljárást is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte.

Jelen dolgozat a tenderkiírásban foglalt kötelezettség teljesítése. A dokumentum kizárólag a tenderkiírás, illetőleg az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés I. A. komponensének rádióit, azaz az országos és/vagy fővárosi illetőségű rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja.

Az összefoglalóban közölt adatok a Megrendelő által előírt grafikonokat, diagramokat tartalmazzák egy logikai struktúra szerint tagolva, rövid szöveges kiegészítésekkel arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a közölt ábrákat.

Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok országosan a 15 éves és idősebb sokaságra értendők.

A mérés módszertana

A tenderkiírás műszaki leírása alapján az egyes adatfelvételi hullámok az alábbi számú, komplett lekérdezést/ kitöltött naplót tartalmazzák:

  • Budapest: legalább 2.000 db,
  • Megyei jogú városok és a 100 ezer főt meghaladó hálózatok: 31× legalább 500 db = 15.500 db,
  • Országos minta vidék (nem Budapest és nem megyei jogú város): legalább 4.000 db.

A kutatás reprezentatív a magyarországi 15 éves és idősebb lakosságra életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint. A mintavétel során a fenti kritériumok (korcsoport, nem, iskolai végzettség, településtípus) szerinti kvótázást alkalmaztunk. Az adatfelvételből adódó hibákat korrekciós eljárással, utólagos rétegzéssel (súlyozással) korrigáltuk.

A minta súlyozását iterációs módszerrel végeztük szükség szerint egy-, két- vagy háromdimenziós peremeloszlások figyelembevételével. A súlyozást elvégeztük országos és adott esetben vételkörzeti szinten egyaránt mindegyik vételkörzetre. A (projektálás előtti) átlag súly nem haladja meg az 1,01-os értéket. A havi minta 92 százalékának esetében a súlyérték nem esik kívül a 0,03–3,0 közötti intervallumon, és a maximális súly nem haladja meg az 5,0-t.

Hallgatottsági adatok

Országos napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2023. II.) (Reach N, ezer fő, N=8.279)

Oszlopdiagram. Országos rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2023 második negyedévéig.
Országos rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2023 második negyedévéig
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt. – dec. 5813 7089
2019. jan. – márc. 5787 7271
2019. ápr. – jún. 5778 7180
2019. júl. – szept. 5538 7125
2019. okt. – dec. 5528 7222
2020. jan. – márc. 5455 7117
2020. ápr. – jún. 5181 7324
2020. júl. - szept. 5250 7335
2020. okt. – dec. 5591 7482
2021. jan. – márc. 5648 7607
2021. ápr.- jún. 5499 7567
2021. júl. – szept. 5425 7582
2021. okt. – dec. 5451 7705
2022. jan. – márc. 5373 7695
2022. ápr.- jún. 5352 7644
2022. júl. - szept. 5218 7549
2022. okt. – dec. 5223 7486
2023. jan. – márc. 5452 7387
2023. ápr.- jún. 5551 7380

Jelen negyedéves mérés eredményei alapján a rádiókat napi szinten 5,5, míg hetente 7,4 millióan hallgatják a legalább 15 évesek körében. Eszerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 67 százaléka napi szinten, míg 89 százaléka heti rendszerességgel hallgat rádiót.

Budapesti napi és heti hallgatottság negyedéves bontásban (2018. IV. – 2023. II.) (Reach N, ezer fő, N=2265)

Oszlopdiagram. Budapesti rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2023 második negyedévéig.
Budapesti rádióhallgatottság 2018 negyedik negyedévétől 2023 második negyedévéig
Negyedév Napi hallgatottság Heti hallgatottság
2018. okt. – dec. 897 1200
2019. jan. – márc. 935 1276
2019. ápr. – jún. 875 1231
2019. júl. – szept. 843 1212
2019. okt. – dec. 869 1261
2020. jan. – márc. 879 1251
2020. ápr. – jún. 846 1256
2020. júl. - szept. 895 1347
2020. okt. – dec. 996 1372
2021. jan. – márc. 1068 1410
2021. ápr.- jún. 1001 1398
2021. júl. - szept. 964 1409
2021. okt. – dec. 959 1429
2022. jan. – márc. 920 1415
2022. ápr.- jún. 891 1373
2022. júl. - szept. 873 1365
2022. okt. – dec. 858 1344
2023. jan. – márc. 923 1353
2023. ápr.- jún. 958 1333

Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 65 százaléka (nyolcszázhetvenháromezer fő) naponta, míg 90 százaléka (1,3 millió fő) heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót. A naponta, illetve hetente rádiót hallgatók aránya a fővárosban jellemzően nem különbözik jelentős mértékben az országos értékektől.

Országos napi hallgatottság 2023. II. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)

Oszlopdiagram. Országos napi hallgatottsági adatok 2023. április- június között
Országos napi hallgatottsági adatok 2023. április–június között
Rádió neve Napi hallgatottság
Retro Rádió  1833
Rádió 1  1439
Kossuth Rádió  1078
Petőfi Rádió  667
Sláger FM  239
Best FM /Rádió M 231
Dankó Rádió  180
Bartók Rádió 82
Hír FM  74
Jazzy Rádió  26

Országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság körében – egy átlagos napot alapul véve – a Retro Rádió (1,8 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Rádió 1 (1,4 millió hallgató), a Kossuth Rádió (1,1 millió fő), majd a Petőfi Rádió (667 ezer fő) követ a sorban. Ezután következik a Sláger Rádió 239 ezer főnyi hallgatóval. A Best FM /Rádió M 231 ezer, a Dankó Rádió pedig 180 ezer napi követővel rendelkezik. Utánuk a Bartók Rádió következik 82 ezres, valamint a Hír FM 74 ezres napi hallgatótáborral. A Jazzy Rádió 26 ezer főhöz ér el napi szinten országosan.

Budapesti napi hallgatottság 2023. II. negyedévében – toplista (Reach N, ezer fő)

Oszlopdiagram. Budapesti napi hallgatottsági adatok 2023. április–június között
Budapesti napi hallgatottsági adatok 2023. április–június között
Rádió neve Napi hallgatottság
Rádió 1  320
Retro Rádió   253
Kossuth Rádió  115
Sláger FM  103
Petőfi Rádió  73
Best FM /Rádió M  46
Hír FM  22
Bartók Rádió  20
Jazzy Rádió 16
InfoRádió 15

A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében vezető adó a Rádió 1 (320 ezer hallgató naponta), majd a Retro Rádió (253 ezer) és a Kossuth Rádió 115 ezer fős hallgatótáborral következik a sorban. A Sláger FM-et 103, a Petőfi Rádiót 73, a Best FM /Rádió M-et 46 ezer fő hallgatja. A Hír FM 22 ezres, a Bartók Rádió 20 ezer fős eléréssel rendelkezik, a Jazzy Rádió pedig 16 ezer embert ér el napi szinten a fővárosban. A sort az InfoRádió zárja 15 ezer fős hallgatótáborával.

Kereskedelmi rádiók országos napi hallgatottsága 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Oszlopdiagram. A Retro Rádió, a Rádió 1, a Sláger FM és a Best FM / Rádió M kereskedelmi rádió hallgatottsága (elérés ezer főben)
A Retro Rádió, a Rádió 1, a Sláger FM és a Best FM / Rádió M kereskedelmi rádió hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Retro Rádió 1833
Rádió 1 1439
Sláger FM  239
Best FM /Rádió M 231

A kereskedelmi rádiók rangsorát az országos Retro Rádió vezeti. A Rádió 1 csaknem kétszáz településen fogható a szűkebb, folyamatosan sztereó vételi lehetőségeket tartalmazó lista szerint is. Előbbi 1,8 millió fős, utóbbi pedig 1,4 millió körüli napi hallgatószámmal rendelkezik. A Sláger FM napi szinten 239 ezer hallgatót tudhat magáénak, a Best FM /Rádió M pedig 231 ezer főt.

Közszolgálati rádiók országos napi hallgatottsága 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Oszlopdiagram. A közszolgálati rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
A közszolgálati rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Kossuth Rádió 1078
Petőfi Rádió 667
Dankó Rádió 180
Bartók Rádió 82
Nemzetiségi rádiók 15
Duna World 5
Parlamenti rádió 2

A négy vezető közszolgálati rádió között nincsenek nagyságrendi lefedettségbeli különbségek, eltérő napi hallgatótáborukat alapvetően profiljuknak és műsorstruktúrájuknak tudhatjuk be.

A Kossuth Rádió hallgatótábora megközelíti a napi 1,1 millió főt, a Petőfi Rádió pedig a 700 ezer főt. Vidéken szintén erős a Dankó Rádió tábora, mely 180 ezer fő körül alakul, a Bartók Rádióé pedig 82 ezer fő.

A Nemzetiségi rádiók, a Duna World és a Parlamenti rádió esetében a közszolgálatiság önmagában való célkitűzés, és ebben a formájában sokkal előbbre való, mint a hallgatottsági mutatók üldözése; így nincs is igazán értelme érdemben interpretálni a számaikat ebben a kontextusban.

Közösségi rádiók országos napi hallgatottsága 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Oszlopdiagram. A közösségi rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
A közösségi rádiók hallgatottsága (elérés ezer főben)
Rádió neve Elérés (ezer fő)
Hír FM 74
Jazzy Rádió 26
InfoRádió 24
Klasszik Rádió 22
Spirit FM  17
radiocafé 98.0 17
Tilos Rádió 12
Manna FM 8
Első Pesti Egyetemi Rádió 0,2

A közösségi rádiók körében a nagyobb, itt is ábrázolt hallgatottsági értékeket a fővárosi és a hálózatosként működő adók tudhatják magukénak.

A közösségi rádiók hallgatottsági listáját a Hír FM (74 ezer fő) vezeti ebben a negyedéves periódusban, a Jazzy Rádió (26 ezer fő), InfoRádió (24 ezer fő) és a Klasszik Rádió (22 ezer fő) előtt. A Spirit FM-et ebben a hullámban 17, a radiocafé 98.0 szintén 17 és a Tilos Rádiót 12 ezren hallgatták. A Manna FM 8 ezer fő körüli napi hallgatótábort tudhat maga mögött, míg a sort az Első Pesti Egyetemi Rádió zárja 0,2 ezres hallgatottsággal.

Napi rádióhallgatási görbék 2023. II. negyedév

A következő ábrák helyes értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy pontosan mit mutatnak be és milyen módon. A napi rádióhallgatási görbék – a hétköznap/hétvége bontás kivételével, ahol épp e szempont szerint aggregált eredmények szerepelnek – az ún. „átlag napi” rádióhallgatási adatokat jelenítik meg.

Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Vonaldiagram. Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Kereskedelmi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 99 43 40
01:00-02:00 76 28 24
02:00:03:00 90 29 23
03:00-04:00 100 32 30
04:00-05:00 184 60 44
05:00-06:00 325 94 75
06:00-07:00 1921 483 402
07:00-08:00 2813 817 676
08:00-09:00 2956 1057 948
09:00-10:00 2761 1155 999
10:00-11:00 2290 1170 988
11:00-12:00 2012 1054 900
12:00-13:00 2031 960 732
13:00-14:00 2145 929 761
14:00-15:00 2112 834 731
15:00-16:00 1931 713 623
16:00-17:00 1558 557 505
17:00-18:00 1345 437 388
18:00-19:00 919 373 380
19:00-20:00 793 290 296
20:00-21:00 702 228 293
21:00-22:00 422 169 169
22:00-23:00 239 90 89
23:00-00:00 157 45 47

Közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Vonaldiagram. A közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
A közszolgálati rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 93 47 53
01:00-02:00 54 19 25
02:00:03:00 36 12 8
03:00-04:00 46 12 9
04:00-05:00 72 21 16
05:00-06:00 200 86 76
06:00-07:00 1116 506 495
07:00-08:00 1390 675 656
08:00-09:00 1279 665 659
09:00-10:00 1177 655 634
10:00-11:00 1045 563 560
11:00-12:00 963 528 504
12:00-13:00 1256 671 713
13:00-14:00 1061 500 486
14:00-15:00 980 446 394
15:00-16:00 843 333 346
16:00-17:00 739 273 292
17:00-18:00 561 208 230
18:00-19:00 487 172 174
19:00-20:00 391 136 123
20:00-21:00 253 77 79
21:00-22:00 189 72 77
22:00-23:00 171 75 63
23:00-00:00 107 77 57

Közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Vonaldiagram. A közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
A közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéje óránkénti idősávok szerint, hétköznap, szombaton és vasárnap (ezer fő)
Idősáv Hétköznap Szombat Vasárnap
00:00-01:00 6 0 1
01:00-02:00 8 2 1
02:00:03:00 6 1 2
03:00-04:00 2 1 1
04:00-05:00 7 0 4
05:00-06:00 16 6 7
06:00-07:00 89 21 13
07:00-08:00 127 25 25
08:00-09:00 130 31 24
09:00-10:00 111 35 25
10:00-11:00 106 21 24
11:00-12:00 89 17 23
12:00-13:00 125 33 28
13:00-14:00 144 39 31
14:00-15:00 153 32 23
15:00-16:00 150 33 29
16:00-17:00 144 31 28
17:00-18:00 114 23 22
18:00-19:00 62 9 10
19:00-20:00 46 9 4
20:00-21:00 27 8 4
21:00-22:00 19 5 7
22:00-23:00 17 5 1
23:00-00:00 12 3 3

A kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi rádiók napi hallgatottsági görbéit hétköznap/szombat/vasárnap bontásban, óránkénti osztásközökkel közöljük, a tendenciák így jól kivehetőek az órán belüli kilengések nélkül.

A reggeli csúcsidőszak a kereskedelmi és a közszolgálati rádiók tekintetében sokkal markánsabb, mint a közösségi rádióknál. A déli hírek kiugró hallgatottsága a közszolgálati csatornákon jelentkezik, a kereskedelmi adóknál nem; de a délutáni visszaesés is az állami finanszírozású rádiókat érinti leginkább, a kereskedelmieket kevésbé, a közösségi rádiók pedig már-már stagnáló hallgatottságot produkálnak a délután folyamán egészen az esti visszaesésig, amikor a rádiók szerepe visszaszorul.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban hétköznap és hétvégén 2023. II. negyedévében

Vonaldiagram. Napi rádióhallgatottsági adatok hétköznap és hétvégén, negyedóránkénti idősávokban (hallgatók száma az adott negyedórában)

Vonaldiagram. Napi rádióhallgatottsági adatok hétköznap és hétvégén, negyedóránkénti idősávokban (elérési százalékok az adott negyedórában)

Az ábrán jól látható, hogy hétvégén az emberek később kelnek fel és kevesebben kapcsolják be a készüléket. Ugyanakkor a déli hírek hétvégén is kiemelkednek a hallgatottsági görbén.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2023. II. negyedévében

Vonaldiagram. Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2023. II. negyedévében (Reach N, ezer fő)

Vonaldiagram. Napi hallgatottság negyedórás bontásban nemek szerint 2023. II. negyedévében (elérési százalékok az adott negyedórában)

Az ábrán a napi rádióhallgatottsági görbe nemek szerinti bontása követhető. Az eltérések nem nagyok, főleg a délelőtti órákra jellemzők. Összességében megállapítható, hogy a rádiózás napi íve nagyon hasonló a férfiak és a nők körében.

Napi hallgatottság negyedórás bontásban korcsoportok szerint 2023. II. negyedévében