Az NMHH adott otthont a Postai Szolgáltatók Hatósági Fórumának

Közzétéve: 2023. október 11.

Első alkalommal rendezte meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Postai Szolgáltatók Hatósági Fórumát szeptember 26-án. A rendezvény hiánypótló, mivel a postai szektor szereplői számára korábban nem létezett olyan szakmai fórum, ahol mind az NMHH, mind a szolgáltatók képviselői is jelen lettek volna.

Az NMHH postai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége

A hatóság kapcsolata a postai szolgáltatási piac szereplőivel sokrétű: nyilvántartja és engedélyezi a postai szolgáltatásokat, valamint ellátja a hazai postai piac felügyeletét. A felügyeleti terve, valamint bejelentések és jelzések alapján egész évben végzi a széles körben igénybe vett szolgáltatási terület ütemezett, rendszeres ellenőrzését. Az NMHH ezenkívül a feladók és címzettek kérelmére egyedi ügyekben is eljár, és megvizsgálja, hogy a szolgáltató eljárása megfelelt-e az ágazati szabályozás előírásainak. Emellett az NMHH ellenőrzi a postai szolgáltatások költségszámításával, az egyetemes postai szolgáltatásokra vonatkozó árszabályozással és a postai szolgáltatók számviteli szétválasztásával kapcsolatos előírások betartását. Ellátja a postai szolgáltatók adatszolgáltatásával kapcsolatos nyilvántartási teendőket, valamint részt vesz a postai ágazattal foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában.

Dr. Ádám Szilveszter, az NMHH Hírközlés-felügyeleti Igazgatóságának igazgatóhelyettese

Dr. Ádám Szilveszter, az NMHH Hírközlés-felügyeleti Igazgatóságának igazgatóhelyettese

Párbeszéd a szolgáltatók és a hatóság között

Az NMHH nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal, olyan esemény létrehozásán fáradozott, amelynek célja, hogy az egyre jelentősebb – mára már több mint 330 milliárd forintos összbevételt generáló – postai szektor szolgáltatói számára konzultációs lehetőséget biztosítson valamennyi jelentős szereplő részvételével, továbbá alkalmat teremtsen az NMHH-val történő párbeszéd és szakmai kapcsolat erősítésére, valamint azoknak a szakmai témáknak a megvitatására, amelyek a piac működését alapjaiban érintik.

Az egyeztetésen a postai szolgáltatási piac árbevétel és kezelt küldeményszám alapján legmeghatározóbb 11 postai szolgáltatójának 19 képviselője, valamint az NMHH Hírközlés-felügyeleti Igazgatóságának vezetői és a Postafelügyeleti Osztály munkatársai vettek részt. Az eseményt dr. Karl Károly az NMHH főigazgató-helyettese nyitotta meg.

A fórumon a résztvevők megismerhették az NMHH postai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét és feladatait. Emellett az éves postapiaci adatszolgáltatás összesített adatai alapján a hatóság munkatársai bemutatták a postai piac 2022-es legfontosabb statisztikai adatait és az azokból kiolvasható trendeket. Kollégáink a postai küldemények kezelési és kézbesítési gyakorlatáról, az ezzel kapcsolatos jogszabályváltozásokról és azok hatásáról, az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásokról, valamint a kártérítési igénykezeléssel és a panaszkezeléssel kapcsolatos hatósági elvárásokról is tájékoztatták a piaci szereplőket. Szó esett a sajnos egyre jobban elterjedő, egyre profibb SMS-es, e-mailes és egyéb csalásokról, amelyeket a postai szolgáltatók arculati elemeinek felhasználásával követnek el. Az ezekkel szembeni védekezésnek fontos része a felhasználók tájékoztatása, amelyben a hatóság a szolgáltatók közreműködésére is számít. Az ülés lehetőséget biztosított a szolgáltatóknak is arra, hogy tapasztalataikat, kérdéseiket, észrevételeiket meg tudják osztani egymással és az NMHH-val egyaránt – ezzel örömteli módon többen éltek is.

Dr. Beke-Nagy Kitti, az NMHH Postafelügyeleti Osztályának jogi munkatársa

Dr. Beke-Nagy Kitti, az NMHH Postafelügyeleti Osztályának jogi munkatársa

A szakmai rendezvényen részt vevő szolgáltatók és a hatóság képviselői is egyetértettek abban, hogy a postai terület aktualitásainak megvitatására és a szakmai kapcsolatok erősítésére létrehozott Postai Szolgáltatók Hatósági Fóruma sikeres volt és a jövőben hasznos lenne rendszeresen megrendezni ezt a szakmai konzultációt.