Szakmai tájékoztató a WRC-23 Rádiótávközlési Világértekezlet előkészítéséről

Közzétéve: 2023. október 19.

2023. november 20. és december 15. között Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben tartják a rádiótávközlés hosszú távú szabályozási feltételeit meghatározó Rádiótávközlési Világértekezlet következő ülését (WRC-23), amely a rádiós szakmában az egyik legfontosabb nemzetközi esemény. Az NMHH október 11-én tájékoztatót tartott az érintett szakmai szereplők számára a WRC-23 Rádiótávközlési Világértekezletre való felkészülés eredményeiről, kiemelve az európai szakértői fórumokon kialakított európai közös javaslatokat, valamint a vitás kérdéseket.

Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója nyitotta meg az eseményt

Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója nyitotta meg az eseményt

A mintegy száz érdeklődő részvételével megrendezett fórum megnyitóbeszédében Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója kiemelte, hogy a 2023. november 20. és december 15. között Dubajban megrendezésre kerülő Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-23) a következő évekre alapvetően meghatározza a spektrumpolitikai és műszaki szabályozási kereteket, melyek eredményei jelentős hatással lesznek a jövőbeli rádiókommunikációs alkalmazások és szolgáltatások fejlődésére. Ezért fontos, hogy az érintett szakmai szervezetek és piaci szereplők megismerjék az elmúlt időszak alatt az európai szakmai fórumokon több körben megvitatott és kialakított műszaki szabályozási és eljárásrendi javaslatokat.

A WRC-23-felkészülésben részt vevő szervezeteket és a felkészülés mérföldköveit dr. Vári Péter, az Infokommunikációs Erőforrások főigazgató-helyettese mutatta be

A WRC-23-felkészülésben részt vevő szervezeteket és a felkészülés mérföldköveit dr. Vári Péter, az Infokommunikációs Erőforrások főigazgató-helyettese mutatta be

A WRC-23-felkészülésben részt vevő szervezeteket és a felkészülés folyamatát, mérföldköveit dr. Vári Péter, az Infokommunikációs Erőforrások főigazgató-helyettese mutatta be. Előadásában ismertette a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) WRC-vel összefüggő tevékenységét, az európai országok szakmai felkészülését összefogó regionális szervezet, a CEPT munkáját, továbbá az Európai Unió és a NATO feladatait és szerepét az álláspontok kialakításának folyamatában. A 2023. évi Rádiótávközlési Világértekezlet napirendi pontjait már a legutóbbi, 2019-es WRC-n elfogadták. A részt vevő országok szabályozó hatóságainak képviselői és az azokat tömörítő regionális szervezetek a két WRC között különböző munkacsoportokban dolgozzák ki a napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagokat és közös javaslatokat.

Dr. Pados László, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság ismertette a napirendi pontokat

Dr. Pados László, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság ismertette a napirendi pontokat

Dr. Pados Lászlónak, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság szakértőjének rövid felvezetését követően a WRC-23 előkészítésében részt vevő szakértők ismertették részletesen az egyes napirendi pontok témáit, az ezek kapcsán felmerült vitás kérdéseket és az egyeztetések eredményeit. A mozgószolgálathoz tartozó témákat, ezen belül az 5G és 6G célra használható frekvenciasávok kérdéseit, európai közös javaslatokat Bálint Irén spektrumgazdálkodási osztályvezető ismertette. A műholdas szolgálatokhoz kapcsolódó napirendi pontokkal összefüggő műszaki vizsgálatok eredményeiről a Spektrumgazdálkodási Osztály részéről Csudai András, míg a műholdas koordináció aktuális kérdéseiről a Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs osztályról Vörös-Torma Csaba nemzetközi frekvenciakoordinációs szakértő számolt be. Az általános szabályozási és eljárási témákat, valamint a következő WRC-kre javasolt napirendi pontokat Gál Péter és Tóth László spektrumgazdálkodási szakértők mutatták be. A tengeri és légi rádiószolgálatok kérdéseiről és az ezzel összefüggő európai közös javaslatokról Juricsky Endre, a Spektrumgazdálkodási és NATO Osztály spektrumgazdálkodási mérnöke tartott előadást. Az előadók különböző témakörök felelőseiként részt vettek az egyes WRC-23 napirendi pontok kidolgozásában, és a magyar delegáció tagjaiként képviselik majd az értekezleten a hazai szakmai érdekeket.

Az 5G és 6G célra használható frekvenciasávok kérdéseit, európai közös javaslatokat Bálint Irén spektrumgazdálkodási osztályvezető ismertette

Az 5G és 6G célra használható frekvenciasávok kérdéseit, európai közös javaslatokat Bálint Irén spektrumgazdálkodási osztályvezető ismertette

Az előadók felhívták a figyelmet azokra a témákra, amelyek kiemelt jelentőségűek Európa, illetve Magyarország szempontjából, illetve a különböző régiók közötti vitás kérdésekre is. A WRC-23 legvitatottabb témái között szerepel továbbra is a szélessávú mobilalkalmazások spektrumigénye, ezen belül az 5G-célra is alkalmas sávok vizsgálata, így pl. a 6 GHz-es sáv 5G-célú használatának lehetősége, valamint az UHF-sáv felülvizsgálata. A jelenleg műsorszórásra használt UHF-sáv vagy egyes részeinek mozgószolgálati célú felosztásának kérdése Európa és Magyarország szempontjából is kiemelt fontosságú, és várhatóan nagy vitát fog kiváltani a világértekezleten.

További fontos témái a WRC-23-nak a műholdas szolgálatokat érintő műszaki, nemzetközi koordinációs és eljárásrendi kérdésekkel, új technológiákkal és tudományos jellegű kérdésekkel (mint például az űridőjárással, vízkészletek és jégtakarók mérésével) foglalkozó napirendi pontok, valamint a légi és tengeri mozgó szolgálatok szabályozását érintő napirendi pontok is. A WRC-23 állítja össze a WRC-27 napirendi pontjait is, továbbá – a technológiai trendeket figyelembe véve – már a rákövetkező WRC-re (WRC-31) is összeállít egy előzetes napirendet. Ezek a javaslatok még csak most körvonalazódnak, a különböző régiók javaslatait figyelembe véve születik döntés a világértekezleten.

A tájékoztató végén a jelenlévők számára lehetőség nyílt kérdéseket föltenni, amelyeket a téma szakértői szóban megválaszoltak. A hivatalos program után kötetlen keretek között folytatódott a szakmai eszmecsere.

A tájékoztató prezentációja letölthető PDF-formátumban.