A Médiatanács 795/2023. (XI. 7.) számú döntése

Az Echo Penisola Kft. által pályázati eljárásban elnyert Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára vonatkozó hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2023. november 7.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2023. december 14. napjától történő használatára a 2023. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 755/2023. (X. 25.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az Echo Penisola Kft., és 19545‑6/2023. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi az Echo Penisola Kft.-vel a 2023. szeptember 4-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Csongrád 87,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva az Echo Penisola Kft. Kecskemét 96,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Csongrád 87,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2023. december 14. napjától.