Tájékoztatás a 2024. január 1-től alkalmazandó hívásvégződtetési díjakról

Közzétéve: 2023. november 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) 2021. évben kiadott tájékoztatása szerint az Európai Bizottságnak az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásáról szóló, 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”) foglaltakat 2021. július 1-től valamennyi, Magyarországon hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató is köteles alkalmazni. Az egységes maximális mobil- és az egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díjakat évente felül kell vizsgálni és január 1-ig aktualizálni kell a Rendeletben foglaltak szerint.

A díjak aktuális felülvizsgálata kapcsán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

1. A vezetékes hívásvégződtetési díj tekintetében

A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint hatályos vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértékét (0,07 eurócent/perc) a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján felül kell vizsgálni, és 2024. január 1-jéig aktualizálni kell az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2023. szeptember 1-jén, 2023. október 1-jén és 2023. november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok átlagának felhasználásával.

Fentiek alapján a Hatóság számításai szerint a vezetékes hívásvégződtetési díj 2024. január 1-től alkalmazandó forintban kifejezett maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,2687 Ft/perc*.

2. A mobil hívásvégződtetési díj tekintetében

Az alkalmazandó mobil hívásvégződtetési díj maximális értéke a Rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerint 2024. január 1-től 0,2 eurócent/percre módosul.

Az 1.) pontban leírt átváltási módszernek megfelelően a Hatóság számításai szerint a mobil hívásvégződtetési díj 2024. január 1-től alkalmazandó forintban kifejezett maximális értéke (az első 4 tizedesjegyre számítva): 0,7678 Ft/perc*.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a Rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó az Unió tagországaiban minden, hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató számára.

Továbbá felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét arra is, hogy a fenti díjak 2024. január 1-jétől a moldovai hívószámokról kezdeményezett hívásokra is alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Moldovai Nemzeti Szabályozó Hatóság (ANCRETI) döntése értelmében 2024. január 1-jétől a Moldovai Köztársaságban hívásvégződtetést nyújtó szolgáltatók is kötelesek alkalmazni a Rendelet 4. és 5. cikkében foglalt díjakat.

A Hatóság a szolgáltatók által alkalmazott díjak Rendeletnek való megfelelőségét hatósági eljárásban ellenőrizheti.

Megjegyzés:

*A nagykereskedelmi hívásvégződtetési díjak számítása a Rendeletben foglalt 0,07 eurócentes, illetve 0,2 eurócentes díj forintra történő átváltásával történt, amihez a Rendelet előírásai szerint az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, alábbi referencia-árfolyamokat vettük figyelembe:

  • 2023. szeptember 1-jén közzétett árfolyam (augusztus 31-re vonatkozóan): 380,13 Ft/Euró;
  • 2023. október 2-án közzétett árfolyam (szeptember 29-re vonatkozóan): 389,50 Ft/Euró;
  • 2023. november 3-án közzétett árfolyam (október 31-re vonatkozóan): 382,13 Ft/Euró;

amelyek átlaga: 383,92 Ft/Euró.

A díjak maximális értéke az alábbi számítások eredményeként adódik:

vezetékes hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva):

  • 0,07*383,92/100 = 0,2687 Ft/perc;

mobil hívásvégződtetési díj (az első 4 tizedesjegyre számítva):

  • 0,2*383,92/100 = 0,7678 Ft/perc.