Értesítés használatbavételi engedély megtagadásáról – CS/24911-4/2023. számú határozat: M020, Székesfehérvár–Boba szakasz, Sárszentmihály bázisállomás

Közzétéve: 2023. december 13.

Iktatószám: CS/24911-5/2023
Tárgy: hirdetmény – használatbavételi engedély megtagadása
Ügyintéző: Bánky Gábor
Telefonszám: 36/99/518-557
Elektronikus levélcím: banky.gabor.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2023. 12. 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.12.13. napján kelt, CS/24911-4/2023 számú határozattal az használatbavételi engedély kiadásának elutasítása megtörtént.

A kifüggesztés és közzététel napja: 2023. 12. 06.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/24911/2023 M020, Székesfehérvár–Boba szakasz, Sárszentmihály bázisállomás (hrsz. 092), GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna – használatbavételi engedély kiadásának elutasítása i-Cell Mobilsoft Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023.12.13. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.