Meghosszabbított határidő a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjaira vonatkozó javaslattételi lehetőség tekintetében

Közzétéve: 2024. február 6.

A meghosszabbított határidőre tekintettel a szakmai érdekeltek 2024. február 12. napjáig tehetnek javaslatot a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjaira.

A Kerekasztal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében − a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete. A Kerekasztal a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogkövető magatartását elősegítő ajánlások, állásfoglalások kiadására jogosult. A Kerekasztal feladata továbbá a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése, valamint a hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket is megvizsgálni. (Ekertv. 4/A–4/D. §).

A húsz tag közül nyolc tagra a kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű, legalább három éve működő szakmai és civil szervezetek, további nyolc tagjára a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos működési területű, legalább három éve működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot. A Hatóság elnöke a javasolt személyek közül három évre nevezi ki a Kerekasztal tizenhat tagját.

A jogszabályban megfogalmazott feltételeknek eleget tevő szervezetek, amennyiben a Kerekasztal egy tagjának személyére javaslatot kívánnak tenni, jelöltjük nevét – rövid indokolással és szakmai önéletrajzzal együtt – elektronikus úton a gyermekvedelmiinternetkerekasztal@nmhh.hu e-mail-címre, vagy postai úton az NMHH Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal, 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. címre 2024. február 12. napjáig küldhetik meg.