A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi munkaterve

Közzétéve: 2024. február 28.

Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február 28. napjáig publikálja honlapján az éves munkatervét, amely az adott év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza.

Az NMHH a 2024-es évnek is rekordszámú munkatervi feladattal vág neki, és számos új feladatot kíván megvalósítani, amely részben az általa felügyelt szektorok digitalizációs folyamatának, részben pedig növekvő, a gyermekvédelem területére kiemelten is fókuszáló társadalmi felelősségvállalásának eredménye, de az online platformok szerepének erősödése is jelentős szakmai kihívásokat emel. A 2022. év során kidolgozott és a 2023. év elején közzétett NMHH Stratégia 2023-2026 a felügyelt szektorok átalakulására és a megnövekedett társadalmi szerepvállalásra reflektálva kijelölte a szervezet 2026-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiai céljait.

A 2024. évre meghatározott munkatervi feladatok ismertetése előtt röviden bemutatjuk az NMHH által 2023-ban elért, a 2023-2026 közötti időszakra vonatkozó stratégia szempontjából is relevanciával bíró jelentősebb eredményeket.

Kiemelkedő eredmények az NMHH 2023. évi tevékenységéből

Az NMHH gyermekvédelmi tevékenységének erősítése

Az NMHH gyermekvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalásának fokozása 2023-ban is kiemelt jelentőséggel bírt, ennek eredményeként a tavalyi évben tovább növekedett a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai rendezvényeken, konferenciákon való aktív részvétel és az edukációs kampányok elérési száma. Az NMHH a gyermekvédelmi szerepvállalásának erősítése keretében 2023-ban több tájékoztató kiadvány közzététele mellett „MOBIL A CSALÁDOM?” címmel országos tájékoztató, edukációs kampányt is indított a családok részére, amely program fókuszában az online gyermekvédelem és a családok digitális egészségének és médiatudatosságának fontosságára való figyelemfelhívás áll.

2023 decemberében elindult a változatlanul teljes kihasználtság mellett működő Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központok (Bűvösvölgy-házak) átfogó megújítását célzó fejlesztési projekt, melynek elsődleges célja, hogy 2025 őszétől a Bűvösvölgy-házakban a jelenleg biztosított médiaértési programok helyett új, az online médiatudatosságot erősítő élménypedagógiai foglalkozások induljanak a gyermekek részére. A fejlesztések során megújul a Bűvösvölgy-házak fizikai és digitális szolgáltatási környezete, valamint bővülnek a szakmai kapacitások is.

Az egyetemi és más oktatási, valamint tudományos és edukációs célú együttműködések erősítése

A 2023. évben folytatódott az NMHH egyetemi, tudományos és edukációs vonatkozással bíró kapcsolatainak bővítése és stratégiai szintre emelése.

Az NMHH kiemelt stratégiai célja, hogy a saját kompetenciáinak fejlesztésével is összefüggésben hozzájáruljon a legmodernebb kutatások megvalósításához, elősegítse a megszerzett ismeretek terjesztését, támogassa a jövő szakembereinek képzését, előmozdítsa a fogyasztói tudatosságot, valamint aktív partnerséget alakítson ki a hazai médiapiaci szereplőkkel. Ennek érdekében az NMHH a 2023. évben 14 esetben kötött új együttműködési megállapodást vagy erősítette meg korábban is fennálló együttműködését egyetemekkel, valamint szakmailag elismert tudományos és civil szervezetekkel.

Az NMHH a 2023. évben tovább folytatta széles szakmai spektrumot lefedő együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel, emellett hasonló, szintén több tématerületet érintő együttműködési megállapodást kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel.

Az NMHH és az Országos Tudományos Diákköri Tanács között létrejött, hosszabb távú együttműködés keretében a tudományos diákkörök országos versenyeihez kapcsolódóan a tudományos kutatás értékeit és az online médiatudatosság fontosságát közvetítő új online médiakommunikációs szolgáltatások kifejlesztése indulhatott el.

Szintén az NMHH 2023. évi együttműködési tevékenységének köszönhetően kezdődhetett meg egy új, hazai fejlesztésű tudományos célú kisműhold megépítésének és pályára állításának előkészítése.

Az NMHH szerepvállalásával a 2023. évben lépett aktív fázisába a KiberPajzs együttműködés. Az NMHH mellett a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Igazságügyi Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár részvételével megvalósuló edukációs célú együttműködés az online felhasználói tudatosságra, a digitális biztonsági alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Az együttműködés 2023. évi tevékenységéből az NMHH-t két téma érintette hangsúlyosan: a hívószám-hamisítás (spoofing) megnehezítését szolgáló szolgáltatói beavatkozások és az ezekkel kapcsolatos szabályozási lehetőségek áttekintése, valamint a postai szolgáltatók nevének és arculatának felhasználásával elkövetett, a pénzügyi szolgáltatások felhasználóit megkárosító csalások vizsgálata.

Növekvő hatósági szerepvállalás az online platformok területén

2022 őszén hatályba lépett az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete [Digital Services Act, DSA, azaz A digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet], mely új, átfogó szabályokat vezet be az online közvetítő szolgáltatók szolgáltatásaira és eljárásaira, többek közt a jogellenes online tartalmak és termékek terjedésének korlátozása, a kiskorúak védelmének erősítése, valamint a felhasználók választási lehetőségének bővítése és alaposabb tájékoztatásának biztosítása érdekében.

A DSA új szabályozásának velejárójaként a vonatkozó hazai jogi szabályozási környezet felülvizsgálata is megkezdődött, az NMHH szakértelmével támogatta az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. évi CIV. törvény megalkotását, és továbbra is aktív, szakmai támogató szerepet vállal a DSA végrehajtásához kapcsolódó hazai jogalkotási folyamatokban.

A digitális szolgáltatási koordinátori szerepkörből is adódóan az NMHH az online platformok területén növekvő hatósági szerepvállalása keretében vizsgálja az online platformok jelentőségét, piacát, valamint azok gazdasági, társadalmi és fogyasztói hatásait, beleértve a szabályozási tevékenységre gyakorolt hatásait is, és folyamatosan vizsgálja a hazai hatósági fellépést igénylő piaci helyzeteket, valamint az azokból eredő speciális szabályozási és koordinációs igényeket.

Az NMHH feltérképezte a hazai online platformszolgáltatókat, és felvette velük a kapcsolatot a DSA-ból eredő új szolgáltatói kötelezettségek megfelelő teljesítésének elősegítése érdekében.

Európa egyik legkorszerűbb hírközléstechnikai mérőkomplexumának átadása

A 2020-ban megkezdett munkálatok lezárásaként 2023. szeptember 7. napjával átadásra került az NMHH Esztergomi úti új, többfunkciós műszaki épülete. A közel 15 000 négyzetméteres épületegyüttesben az NMHH piacfelügyeleti tevékenységéhez és a rádióspektrum-gazdálkodási döntéseket támogató szakértői méréseihez szükséges laboratóriumi háttér központi elemét képező, a sugárzott mérések céljaira használt, árnyékolt és reflexiómentes mérőkamra, az ún. EMC mérőlabor, szerverközpont, konferenciaterem, mélygarázs és irodák is helyet kaptak.

Az EMC mérőlabor, a 6 mérőkamra, valamint a 150 munkaállomás lehetővé teszi, hogy a hírközlési eszközökben és szolgáltatásokban zavart okozó berendezések kiszűrését az NMHH minél hatékonyabban végezhesse. A TEMPEST-mérőképességes mérőlabor támogathatja más állami szervek munkáját is, és csökkentheti Magyarország függését a külföldi és a gyártók által működtetett mérőlaboroktól.

Az új épület, a benne található fejlett eszközpark és a korszerű munkafeltételek magas színvonalon segítik az NMHH hatósági feladatainak ellátását, valamint támogatják a szakmai utánpótlásnevelést is.

A 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítésének lezárása

Befejeződött a 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítése, melyet a korábbi helyszíni licit helyett az NMHH ezúttal kizárólag elektronikus jelentkezés és ajánlattétel útján bonyolított le.

A 32 GHz-es frekvenciasávban rendelkezésre álló rádióspektrum értékesítése lehetővé tette, hogy az újgenerációs, úgynevezett 5G-s szolgáltatásra szánt – de jelenleg állandóhelyű rendszerek üzemeltetésére használt – 26 GHz-es frekvenciasáv az újgenerációs szolgáltatások számára szabaduljon fel, az értékesítéssel a 26 GHz-es frekvenciasávban lehetővé vált az 5G-s szolgáltatások nyújtására alkalmas felhordóhálózatok kiépítése, a hálózatok fejlesztése. Az értékesítés így közvetetten hozzájárult az 5G lefedettség magyarországi előmozdításához és a digitális gazdaság fejlődésének elősegítéséhez.

Az egységes és teljes körű e-ügyintézés bevezetéséhez szükséges fejlesztés megkezdése

Az NMHH megkezdte az új, E-KAPU elnevezésű rendszerének fejlesztését, melynek célja, hogy a hatóság jelenlegi három, űrlap-benyújtást biztosító rendszerének – az Adatkapu űrlapok, az E-NMHH űrlapok és az nmhh.hu portálon elérhető űrlapok – funkcionalitását fokozatosan leváltva egy korszerű technológiai alapon nyugvó, magasabb integritást garantáló és a meglévő rendszerek szolgáltatásait is nyújtó e-ügyintézést biztosító rendszerre cserélje. Az E-KAPU rendszer biztosítani fogja, hogy az NMHH ügyfelei egy egységes elektronikus ügyintézési felületen keresztül valamennyi, az NMHH hatás- és feladatkörébe tartozó ügyet elintézhessenek. Az E-KAPU megszünteti az ügyfelek előregisztrációjának szükségességét és általánosságban lehetővé teszi eljárás megindítását, adott eljárástípusnál természetesen anonim módon is.

A fogyasztók és a szakmai érdekeltek hiteles tájékoztatásának támogatása

Az NMHH a rendelkezésére álló piaci információk szakértő feldolgozásával törekszik a fogyasztók és a szakmai partnerek hiteles és széleskörű tájékoztatására.

Az elmúlt években megkezdett folyamatot tovább erősítve az NMHH 2023-ban is közzétette a mobilpiaci helyzetképről, valamint a vezetékes piaci helyzetképről készült piaci elemzéseit. Az NMHH kidolgozta és közrebocsátotta továbbá 2023-as Médiapiaci Jelentését is, mely a rádiózás, a televíziózás, a nyomtatott és az online sajtó, a médiaplatformok, valamint a hírfogyasztás és hirdetési piac trendjeinek átfogó vizsgálata mellett immáron a mozi- és filmpiac fejleményeit, a közterületi hirdetési piac alakulását és a fiatalok médiafogyasztási szokásait is elemzi.

Az NMHH 2023-ban onlineplatformok.hu címen az online platformok működésével és azok tudatos, biztonságos használatával kapcsolatos, az NMHH digitális szolgáltatási koordinátori szerepköréből adódó feladatait is bemutató tudásközpontot hozott létre a felhasználók számára.

Az NMHH a szakmai érdekeltek tájékoztatása, a fogyasztói tudatosság növelésének elősegítése és az ügyfelek megfelelő információval való ellátása érdekében ezen túlmenően számos segédlet, útmutató kiadásával erősítette tovább ügyfélkapcsolataiban a szolgáltató hatósági attitűdöt, így 2023-ban az NMHH honlapján a hatóság feladatainak széles spektrumát átölelő tématerületeken kerültek közzétételre, illetőleg aktualizálásra az egyes eljárások és más ügyek megértését és intézését segítő segédletek, illetve útmutatók.

A fogyasztók érdekeinek védelme

2023. március 31-én zárult az NMHH 2022-ben indított mobilcsere-támogatási programja, mely azt a célt szolgálta, hogy a 3G-hálózatok lekapcsolása miatt a régi 3G képes telefonkészülékek cseréjét segítse, támogassa, a 3G-hálózatok lekapcsolásával ugyanis ezek a telefonok használhatatlanná váltak a mobilinternetezésre. Az NMHH kezdeményezése révén a hazai felhasználók több mint százezer korszerűtlen mobiltelefont cseréltek le a modern 4G- vagy 5G-képes mobiltelefon készülékre.

A fogyasztói tájékozottság növelése érdekében az NMHH 2023-ban megkezdte a vezetékes- és mobiltarifák, valamint a főbb szolgáltatók kínálata közötti összehasonlítást segítő, 2022-ben létrehozott Átlagos Havi Költségmutató (ÁHK) továbbfejlesztését.

Az ÁHK fejlesztése új fogyasztói profilokkal bővíti a költségmutatót, és az eredmények is áttekinthetőbb, a fogyasztói tájékozódást jobban segítő módon kerülnek bemutatásra.

A 2024. évi munkatervi feladatok ismertetése 

Áttekintés

Az NMHH a 2023–2026-ra vonatkozó stratégiájában megfogalmazott irányokat, célokat és akciókat folyamatosan nyomon követi és kiértékeli. Ennek érdekében rendszeresen, de legalább évente átfogó jelentést készít, amelyben elemzi a kitűzött célok megvalósulását, illetve az elérni kívánt hatásokat. A rendszeres kiértékelés során az NMHH különösen az egyes akciókban elért előrehaladást, a stratégiai célok teljesülését és további érvényességét, illetve azt vizsgálja, hogy szükség van-e változtatásra az egyes akciók vagy célok tekintetében.

Az éves munkaterv elkészítése során az NMHH a stratégiában megfogalmazott irányokat, célokat és akciókat folyamatosan szem előtt tartja, és az adott évre kitűzött munkatervi feladatokat ennek figyelembevételével határozza meg. Az NMHH kiemelt feladatait, amelyek egyrészt túlmutatnak annak mindennapi, általános tevékenységén, másrészt hozzájárulnak stratégiai céljainak megvalósulásához, a szervezet éves munkaterve foglalja magában. Ennek megfelelően a munkaterv szerkezete a stratégiai célokra és akciókra tekintettel épül fel, így az közvetve és közvetlenül is támogatja a stratégia folyamatos kiértékelését.

A kép szöveget tartalmaz, amely a kép alatti leírásban érhető el.

Stratégiai irányok és célok

A Hatóság jövőképe és küldetése alapján, a stratégia négyéves időtávjára megfogalmazott főbb cselekvési irányok és célok.

1. Egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac

1.1. Modern és aktív médiapiaci szerep felvállalása
1.2. Médiapiaci együttműködések és párbeszéd ösztönzése
1.3. Médiapiaci változások naprakész ismerete

2. Modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások

2.1. Digitális fejlődés, verseny, innováció és biztonság ösztönzése
2.2. Tudatos és modern rádióspektrum-gazdálkodás
2.3. Űrtávközlési kompetencia erősítése
2.4. Postafelügyelet megújítása

3. Biztonságos és kiszámítható online világ és platformok

3.1. Felkészülés a digitális világ új kihívásaira
3.2. Tudatos használat, médiaértés és médiaműveltség támogatása
3.3. A gyermekvédelem és a jogsegély erősítése

4. Aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel

4.1. Proaktív iránymutató szerep felvállalása
4.2. Partnerség és szolgáltató hatósági szemlélet erősítése
4.3. Egyetemi és más oktatási, valamint tudományos együttműködés növelése
4.4. Közigazgatási kapcsolatok mélyítése

5. Modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

5.1. Erős és modern intézményi háttér, munkafeltételek és humánerőforrás biztosítása
5.2. Modern informatikai háttér kialakítása és operatív modernizáció
5.3. Láthatóság és társadalmi szerepvállalás növelése
5.4. Modern hatósági márka kialakítása
5.5. Nemzetközi színtéren is aktív hatóság

Ennek megfelelően a munkaterv felépítése is az alábbi stratégiai irányok szerint tagolódik:

  1. Egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac
  2. Modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások
  3. Biztonságos és kiszámítható online világ és platformok
  4. Aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel
  5. Modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

A 2024. évi munkatervben rögzített feladatok 

1. Egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac

Stratégiai célok2024. évi munkatervi feladatok
1.1. Modern és aktív médiapiaci szerep felvállalása

Új médiapiaci jelenségek és az ezekkel összefüggő – jogalkalmazás során feltárt – hazai szabályozási kihívások összegzése, e jelenségekkel kapcsolatos nemzetközi gyakorlat feltérképezése.

A médiatanácsi döntések kommunikációjának erősítése.
1.2. Médiapiaci együttműködések és párbeszéd ösztönzése

Médiapiaci együttműködések 2024: a keretmegállapodások tartalommal való megtöltése.

Magyar kultúra megőrzése 2024: a határon túli magyar médiaörökség gondozása, a határon túli magyar médiaoktatás támogatása, a határon túli magyar médiaműhelyek munkájának támogatása.
Ön- és társszabályozás 2024: új ön- és társszabályozások kialakításának ösztönzése, a megvalósításban történő közreműködés.
1.3. Médiapiaci változások naprakész ismerete Az IRIS rendszer (magyarországi médiatartalmak nyomon követését lehetővé tévő rendszer) megújítása és modernizálása: a rögzítési modul frissítése.

Adatbázis, kutatások 2024: a média- és reklámpiaci kutatások megújítása.

2. Modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások

Stratégiai célok 2024. évi munkatervi feladatok
2.1. Digitális fejlődés, verseny, innováció és biztonság ösztönzése

A versenyélénkítés új hatósági eszközeinek kialakítása, fejlesztése és alkalmazása körében a földrajzi feltérképezés előkészítése.

A szélessávú hálózatok költségcsökkentéséről szóló irányelv (BCRD) helyébe lépő Gigabit Infrastructure Act támogatása.
Hírközlési előfizetői vitarendezés szabályozása.
Az elektronikus hírközlési előfizetői ajánlatok összehasonlítását lehetővé tévő eszköz (DCT) fejlesztése.
A mobilcsomagok összehasonlítását segítő Átlagos Havi Költségmutató fejlesztés véglegesítése.
M2M és extraterritoriális azonosítógazdálkodási piaci helyzetkép felmérése.
Azonosítókkal való visszaélések nemzetközi és hazai helyzetképének vizsgálata.
2.2. Tudatos és modern rádióspektrum-gazdálkodás

Rádióspektrum-stratégia következő ciklusára vonatkozó javaslat kidolgozása keretében a piaci helyzetkép áttekintése, beleértve a műszaki fejlődési irányokat, igényeket, nemzetközi, hazai szabályozási helyzetet.

Az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődésének kiemelt támogatása, az ehhez szükséges rádióspektrum-gazdálkodási feladatok elvégzése körében az M2M piaci helyzetkép felmérése összehangolva az azonosítógazdálkodási kérdésekkel.
Az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődésének kiemelt támogatása, az ehhez szükséges rádióspektrum-gazdálkodási feladatok elvégzése körében a jogszabályi környezet változtatásának szükségességéhez piaci igényfelmérés.
Az UHF-sáv jövőjére vonatkozó stratégia alkotásának keretén belül hazai stratégiai tervezésre szakmai javaslat készítése a nemzetközi döntések tükrében.
A 30 MHz alatti monitoring rendszer lépcsőzetes kiépítése, tesztelése, üzembe helyezése.
A lakossági kitettségelemző rendszer továbbfejlesztése az üzemeltetés során érkező visszajelzések, igények alapján.
2.3. Űrtávközlési kompetencia erősítése Stratégiai együttműködés a kormányzati szereplőkkel az űrtávközlés és űrprogramok területén.
2.4. Postafelügyelet megújítása

A postai fogyasztóvédelem modernizálása és erősítése.

Postafelügyeleti tevékenység erősítése.
Hatósági szerepvállalás fokozása a postai felhasználók tájékoztatása során a tudatosság növelése érdekében.

3. Biztonságos és kiszámítható online világ és platformok

Stratégiai célok 2024. évi munkatervi feladatok
3.1. Felkészülés a digitális világ új kihívásaira Online Platform Vitarendező Tanács elindításának támogatása.
A digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelethez (DSA) kapcsolódó NMHH rendelettervezetek megalkotásának szakértői támogatása.

Hazai online platformok azon kötelezettségének ellenőrzése, hogy publikálták-e az aktív felhasználószámaikat.

3.2. Tudatos használat, médiaértés és médiaműveltség támogatása Országos társadalmi – gyermekvédelmi edukációs kampányok.
Médiaértés-oktató Központok átfogó megújítása (oktató központok működése megújításának tervezése, koncepció kidolgozása, működési modellváltás előkészítése, infrastrukturális igények felmérése, beszerzés előkészítése, eszközbeszerzések, közbeszerzések lefolytatása).
Médiaértés oktatás mobilizációja (koncepció elkészítése, képzési program kidolgozása, eszközigény felmérése, eszközbeszerzés).

Médiaértés oktatás online tér tartalom- és platform szolgáltatásainak tervezése (koncepció elkészítése, programelemek kidolgozása, eszközigény felmérés, eszközbeszerzés).

3.3. Gyermekvédelem és jogsegély erősítése Az Internet Hotline honlapja megújításának folytatása az új, egész NMHH-ban egységes koncepció által megszabott keretek között.
A hozzájárulás nélkül közzétett intim képek problémakörével és a segítségnyújtási lehetőségekkel kapcsolatos hatékony kommunikáció folytatása (interjúk és tájékoztató előadások a témát érintően).
A hírközlési szolgáltatók bevonása a CSAM elleni küzdelembe – kommunikációs kampány.
Az ERGA AG2 Media Literacy akciócsoport elnökségi feladatainak ellátása (akciócsoport üléseinek megszervezése, jelentés készítése, workshop szervezése).
Digital Parenting 2024 kutatás lefolytatása (kutatási terv elkészítése, kutatás lefolytatása, eredmények kiértékelése, kommunikációs kampány).
Viktimizációs kutatás lefolytatása (kutatás lefolytatása, eredmények kiértékelése, kommunikációs kampány).

Partneriskola Program elindítása (együttműködési keretrendszer meghatározása, együttműködési megállapodások megkötése).

4. Aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel

Stratégiai célok 2024. évi munkatervi feladatok
4.1. Proaktív iránymutató szerep felvállalása Aktív téma- és piacfigyelés 2024: aktív téma- és piacfigyelés, szakmai koordináció erősítése.

Az NMHH által előfizetett intézményi vagy korlátozott hozzáférésű adat- és tudásbázis szolgáltatások keretében a szolgáltatás részét képező online vagy személyes képzéseken való részvétel megszervezése a szakterületileg érintett kollégák részére.

4.2. Partnerség és szolgáltató hatósági szemlélet erősítése

Ügyintézési segédanyagok (ügyleírások, útmutatók, közlemények) készítése.

4.3. Egyetemi és más oktatási, valamint tudományos együttműködés növelése Az együttműködési megállapodások és azok megkötése folyamatának felülvizsgálata és finomítása eljárásrendi és jogtechnikai szempontból az érintett szakterületekkel egyeztetve, valamint a terület hatékony működéséhez szükséges személyi állomány biztosítása.
A jelenlegi egyetemi és oktatási együttműködési körön kívül eső potenciális hazai és külföldi akadémiai kapcsolatok felmérése.
Médiaoktatás 2024: az oktatás szakmai elvárásainak kidolgozása.
Újságírás 2024: a képzésekkel kapcsolatos szakmai igényrendszer kidolgozása.

Hírközlési tervezőképzés támogatása a felsőoktatásban és szakmai szervezetekben.

4.4. Közigazgatási kapcsolatok mélyítése

Annak felmérése, hogy a kapcsolatok, partnerség fejlesztése milyen módon érhető el az olyan azonosított tématerületek vonatkozásában, melyeknél a piaci és állami szereplőkkel erősíthető az NMHH támogató, közvetítő szerepe. A kapcsolatfelvételi utak kialakítása, egyeztetések lefolytatása.

5. Modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

Stratégiai célok 2024. évi munkatervi feladatok
5.1. Erős és modern intézményi háttér, munkafeltételek és humánerőforrás biztosítása A budapesti Visegrádi utcai telephely Visegrádi utcai épületének felújítására vonatkozó kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése.
A budapesti Ostrom utcai székhely épületében a liftelőterek felújítása.
A budapesti Reviczky utcai épület vizesedési problémájának kezelése.
A fiatal szakértelem bevonása és megtartása a szakmai területeken, utánpótlásnevelés erősítése.
Személyes és vezetői kompetenciák fejlesztése.
Az egyetemi és oktatási tárgyú együttműködések felülvizsgálata, az együttműködések szakmai erősítése.
Modern szakmai ismeretek bővítésének támogatása.

Dolgozói elégedettség növelését támogató programok.

5.2. Modern informatikai háttér kialakítása és operatív modernizáció Elkülönült információs rendszerek együttműködési kereteinek megalkotása.
Új munkafolyamat kialakítása a digitális beszerzési rendszerhez, a rendszer fejlesztése.
Adatstratégia kidolgozása.

Az NMHH felé történő adatszolgáltatások egyszerűsítését és automatizálását szolgáló javaslatok kidolgozása, informatikai fejlesztések.

5.3. Láthatóság és társadalmi szerepvállalás növelése A teljes NMHH digitális tér (online felületek) megújítása.
KiberPajzs együttműködés folytatása, saját edukációs kampányok megvalósítása (más szervezetekkel, programokkal együttműködve).
Az NMHH teljes online platformjának megújítása, új social stratégia megalkotása.
Az Esztergomi úti új rendezvényközpontban egyedi konferencia és esemény generálása, egy dedikáltan magas reputációs értékkel bíró nemzetközi konferencia megvalósítása.
Új tájékoztató anyagok gyártása.
Új rádióspektrum-gazdálkodási és mérésügyi audiovizuális szakmai bemutató anyagok készítése, új szakmai kiadványok előkészítése.

Konferenciák 2024: szakmai konferenciák szervezésében való részvétel.

5.4. Modern hatósági márka kialakítása Arculatváltás lebonyolítása, új arculat bevezetése, arculati anyagok gyártatása.
5.5. Nemzetközi színtéren is aktív hatóság Az NMHH multilaterális kapcsolatainak fejlesztése, szabályozási tapasztalatainak nemzetközi téren történő ismertetése.
Az ERGA, BEREC, ERGP, ITU, OECD, UPU és egyéb nemzetközi szervezet munkájában való aktív részvétel mellett a 2024. október 3-4-i BEREC Plenáris ülés megszervezése.
Az elektronikus hírközlési, a média, és a postai piacot érintő nemzetközi trendek nyomon követése, az NMHH feladat- és hatáskörei szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró fejlemények elemzése, értékelése.
A 2024. II. félévi magyar elnökségi (Európai Unió Tanácsa) munka támogatása, valamint a 2024. október 2-án tartandó elnökségi hírközlési konferencia szakmai munkájának előkészítése.

„Fenntarthatóság a hírközlésben” c. workshop szervezése, nemzetközi előadók és a hazai szolgáltatók bevonásával.