Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2023. január 1. – december 31.)

Közzétéve: 2024. február 28.

Az NMHH a francia médiahatóság módszertanát felhasználva, kb. egy évtizede követi nyomon a különböző társadalmi csoportok és magyarországi kisebbségek megjelenéseit a vezető médiaszolgáltatások hírműsoraiban. Az összefoglaló tanulmányok rendszeresen megjelentek a hatóság honlapján, illetve ez a másodelemzés képezte alapját a számos társszervezettől, minisztériumtól, illetve nemzetközi intézménytől érkező adatkérés teljesítésének.

Bevezetés

A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók mennyire vannak tisztában egy társadalom sokszínűségével, valamint mennyiben válnak fogékonnyá az egyes társadalmi csoportok problémái iránt. A hazai médiaszolgáltatók közvetve befolyásolhatják a magyarországi társadalmi szolidaritás és ezzel összefüggésben a társadalmi kohézió alakulását.

A 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról a közszolgálati médiaszolgáltatás esetében kifejezetten kiemeli a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos célokat. Eszerint a közszolgálati médiaszolgáltatásnak fontos feladata a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, a társadalom speciális csoportjainak (nemzetiségek, vallási közösségek, hátrányos helyzetben lévő csoportok, fogyatékkal élők, határon túli magyar kisebbségek) bemutatása.

A törvény 83. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás célja:

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni,
b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása,
c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása,
e) nemzetiségek, vallási közösségek, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása,
f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése,
g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele,
k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása,
l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára.

Mindezt figyelembe véve, az NMHH azt vizsgálta, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelentek meg a magyarországi hírműsorokban .

A vizsgálati metodika kialakításánál a francia Legfelsőbb Audiovizuális Tanács (CSAConseil Supérieur de l’Audiovisuel) által a társadalmi sokszínűség médiában való megjelenéséről készített tanulmányát tekintettük mintának. Franciaországban a médiával kapcsolatban általános elvárás, hogy tartsa tiszteletben a közönség (politikai, vallási, kulturális) sokféleségét, reprezentálja a nemzeti közösség származási és kulturális sokszínűségét, valamint segítse elő a köztársaság integrációját és erősítse az állampolgári szolidaritás érzését.

A francia hatóság három műsortípust különös figyelemmel vizsgál: a francia vonatkozású beszámolókat a hírműsorokban, a szórakoztató műsorszámokat és a korábban még be nem mutatott hazai gyártású filmeket. Az NMHH vizsgálata a hírműsorokra terjed ki.

A vizsgálat mintája

Elemzésünk az alábbi médiaszolgáltatókat, illetve műsorokat foglalta magába: M1: Híradó (esti); Duna TV: Híradó; Kossuth rádió: Jó reggelt, Magyarország!, Déli krónika, Esti krónika; TV2: Tények; RTL: Híradó; Magyar ATV: Híradó és Hír TV: Híradó. A fenti műsorszámokat minden megjelenésük alkalmával vizsgálta a hatóság.

1. A gazdasági élet szereplői

A gazdasági élettel foglalkozó hírek szereplőinek megoszlása – a megszokott módon – a szolgáltatási szektor dominanciáját mutatta 76,1 százalékkal, az ipar reprezentánsai 15, míg a mezőgazdaság képviselői 8,9 százalékkal részesedtek.

A gazdaság szereplőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A gazdaság szereplőinek megoszlása a hírműsorokban, százalékban (N = 8695)
Szektor Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
 ipari, termelő tevékenységet végző cégek és alkalmazottaik 10,7 15,7 17,0 15,0
 mezőgazdasági cégek és ott dolgozók, őstermelők, gazdák 10,4 7,0 10,0 8,9
 a tercier-szféra cégei és alkalmazottai, szolgáltatóipar 78,9 77,3 73,1 76,1

2. Egyházak

A magyarországi egyházak hírműsorokban regisztrált megjelenéseit a történelmi felekezetekhez tartozó személyek dominanciája jellemezte. A legtöbb hívet felvonultató katolikus egyházhoz kapcsolódott a szereplések jóval több mint fele, a reformátusok, az evangélikusok és a zsidó felekezetek képviselői sokkal kisebb figyelmet kaptak. Méginkább igaz ez a görögkatolikusok reprezentánsaira. Érdekesség, hogy a zsidó szervezetek az átlaghoz képest kiemelten szerepeltek a közéleti hírműsorokban. Az egyesével külön kiemelésre nem került „egyéb” egyházak reprezentánsai a kereskedelmi televíziók híradásaiban jutottak nyilvánossághoz nagyobb arányban.

A egyházak szereplőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
Az egyházak szereplőinek megoszlása a hírműsorokban, százalékban (N=1478)
Egyház neve Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
Magyar Katolikus Egyház 48,0 46,4 62,0 57,2
Görögkatolikus Metropólia 3,3 1,7 3,0 2,8
Magyarországi Református Egyház 10,6 12,6 14,7 13,7
Magyarországi Evangélikus Egyház 5,3 7,9 9,9 8,8
magyarországi zsidó szervezetek 17,5 8,8 4,5 7,4
egyéb egyházak 15,4 22,6 5,8 10,1
A magyarországi egyházak tíz leggyakoribb szereplője
Egyházi szereplő neve Esetszám Százalék
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek 140 9,5
Balog Zoltán református püspök 68 4,5
Iványi Gábor lelkész, Magyar Evangéliumi Testvérközösség 49 3,3
Veres András elnök, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 47 3,2
Lehel László evangélikus lelkész, az Ökumenikus Szeretetszolgálat elnöke 47 3,2
Fabinyi Tamás evangélikus püspök 37 2,5
Écsy Gábor országos igazgató, Katolikus Karitász 36 2,4
Heisler András volt elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 34 2,3
Juhász Márton ügyvezető igazgató, Magyar Református Szeretetszolgálat 34 2,3
Köves Slomó rabbi, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 26 1,8

3. Civil szervezetek

A csoporton belül a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az országos szervezetek szerepeltek kiemelkedő arányban. Őket jócskán lemaradva követték a külföldi szervezetek magyarországi intézményeinek reprezentánsai, valamint a helyi társulások, végül a fogyatékkal élők képviselői.

A civil szervezetek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A civil szervezetek megoszlása a hírműsorokban, százalékban (N=3778)
Civil szervezet jellege Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
 országos civil szervezetek 63,7 58,7 65,3 63,1
 külföldi civil szervezetek magyarországi intézményei 15,2 15,0 26,1 20,4
 fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezetei 1,0 2,6 3,1 2,5
 helyi civil szervezetek 20,0 23,7 5,5 14,0
A civil szféra tíz leggyakoribb szereplője
Civil szervezet képviselőjének neve Esetszám Százalék
Korányi Dávid alapító, Action for Democracy 264 7
Áder János kuratóriumi elnök, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és Regőczi István Alapítvány 110 2,9
Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet 87 2,3
Víg Dávid igazgató, Amnesty International 82 2,2
Király Nóra alapító, Fiatal Családosok Klubja 62,0 1,6
Csáky Csongor elnök, Rákóczi Szövetség 56,0 1,5
Ligeti Miklós jogi igazgató, Transparency International 40,0 1,1
Herczeg Anita alapító, Regőczi István Alapítvány 38,0 1,0
Kardosné Gyurkó Katalin elnök, Nagycsaládosok Országos Egyesülete 32,0 0,8
Kovács Kázmér jogi bizottság elnöke, Magyar Autóklub 31 0,8

4. Szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek

A szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek képviselőinek egymáshoz viszonyított megjelenési aránya a híradásokban összességében 26,9-73,1 százalék volt.

A szakszervezetek és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A szakszervezetek és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek megoszlása a hírműsorokban (N=2591)
Kategória Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
 szakszervezetek 37,1 37,3 8,1 26,9
 érdekvédelmi szervezetek 62,9 62,7 91,9 73,1
A civil szféra tíz leggyakoribb szereplője
Szakszervezeti/érdekvédelmi képviselő neve Esetszám Százalék
Nagy Erzsébet választmányi elnök, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 147,0 5,7
Vámos György elnök, Országos Kereskedelmi Szövetség  84,0 3,2
Jakab István elnök, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége 81,0 3,1
Totyik Tamás elnök, Pedagógusok Szakszervezete 68,0 2,6
Lambert Gábor kommunikációs vezető, Magyar Biztosítók Szövetsége 65,0 2,5
Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 55,0 2,1
Kincses Gyula volt elnök, Magyar Orvosi Kamara 54,0 2,1
Grád Ottó főtitkár, Magyar Ásványolaj Szövetség 54,0 2,1
Koji László elnök, Épitési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 44 1,7
Neubauer Katalin főtitkár, Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 43 1,7

5. Inaktívak

A társadalom munkaerőpiaci szempontból inaktív csoportjai között a fiatalok (gyerekek, óvodások, tanulók) és a nyugdíjasok megjelenései domináltak. Előbbiek elsősorban a közszolgálati, utóbbiak a közéleti híradókban. A munkanélküliek (0,1%) és a hajléktalanok (1,5%) szinte eltűntek a híradások tudósításaiból.

Az inaktív csoportok megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
Az inaktív csoportok megoszlása a hírműsorokban, százalékban (N=7358)
Inaktív csoport Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
 gyerekek, óvodások, diákok, egyetemisták 41,2 47,5 64,6 50,3
 munkanélküliek 0,1 0,2 0,0 0,1
 hajléktalanok 2,0 1,9 0,2 1,5
 nyugdíjasok 56,7 50,4 35,1 48,0

6. Kisebbségek

A nemzeti és etnikai kisebbségi szereplők a híradók teljes szereplőgárdájának 1,9 százalékát tudhatták magukénak, ami enyhén alatta marad a hosszú távon mért arányoknak.

A kisebbségek megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A kisebbségek megoszlása a hírműsorokban, százalékban (N=2850)
Kisebbségi kategória Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
roma 40,3 61,3 9,1 33,2
egyéb magyarországi nemzeti kisebbségi 2,9 0,4 1,3 1,2
politikai, gazdasági célból migránsok 7,1 8,2 10,1 8,9
gazdasági célból itt élők 6,0 14,1 2,7 7,4
határon túli magyar 43,8 16,0 76,7 49,2
A magyarországi kisebbségek megoszlása a hírműsorokban
Nemzeti kisebbség neve Esetszám Százalék
roma 947,0 96,4
ukrán 11,0 1,1
német 10,0 1,0
szerb 3 0,3
szlovák 3 0,3
horvát 2 0,2
lengyel 2 0,2
bolgár 2 0,2
görög 1 0,1
szlovén 1 0,1
összesen 982 100

A romák mellett jelentős szerepet töltöttek be a tudósításokban a határon túli magyarok is. A külhoni nevesített szereplők között továbbra is az erdélyiek szerepeltek leggyakrabban.

A tíz legtöbbet szereplő határon túli szereplő
Határon túli szereplő neve Esetszám Százalék
Böjte Csaba erdélyi szerzetes 44 3,1
Forró Krisztián elnök, MKP 33 2,4
Kelemen Hunor elnök, RMDSZ 27 1,9
Pásztor Bálint elnök, VMSZ 24 1,7
Ódor Lajos, volt szlovák miniszterelnök 20 1,4
Babják Zoltán polgármester, Beregszász 16 1,1
Tőkés László erdélyi református lelkész 14 1
Pásztor István volt elnök, VMSZ 14 1
Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete 13 0,9
Bocskor Andrea EP-képviselő 9 0,6

A határon túli magyar szereplők származási helyét tekintve a korábban megszokott módon Erdély állt az első helyen.

Megoszlás a határon túli magyar szereplők származási helye
Határon túli szereplő származási helye Esetszám Százalék
Erdély 411 29,3
Vajdaság 368 26,2
Kárpátalja 267 19
Felvidék 186 13,3
egyéb terület 116 8,3
nem beazonosítható 33 2,4
Horvátország 18 1,3
Szlovénia 3 0,2
összesen 1402 100

7. Fogyatékkal élők

A fogyatékkal élő szereplők megjelenése elenyésző, összességében 0,3 százalék volt a híradókban, azaz továbbra is gyakorlatilag „láthatatlanok” a médiafogyasztók számára. Leggyakrabban (0,5%) a kereskedelmi híradásokban szerepeltek.

A fogyatékkal élők megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A fogyatékkal élők megoszlása a hírműsorokban (N=394)
Fogyatékosság típusa szerint Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
 testi fogyatékkal élő 43,5 59,2 38,7 52,5
 értelmi fogyatékkal élő 23,9 10,2 21,5 14,5
 érzékszervi fogyatékkal élő 19,6 20,8 29,0 22,6
 halmozottan fogyatékkal élő 13,0 9,8 10,8 10,4

8. A férfi–nő megoszlás

A nemek megjelenési aránya a híradások tudósításaiban átlagosan háromnegyedes többséget mutatott a férfiak javára. A nők legtöbbet (30,6%) a kereskedelmi hírműsorokban szerepeltek.

A fogyatékkal élők megoszlása a hírműsorokban. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.
A férfiak és a nők megoszlása a hírműsorokban (N=120766)
Nem Közéleti hírműsorok Kereskedelmi hírműsorok Közszolgálati hírműsorok Összesen
férfi 79,2 69,4 78,8 75,6
20,8 30,6 21,2 24,4

Lábjegyzetek, hivatkozások

  1. A  kisebbségi csoporthoz való tartozás azonosítása történhet fizikai jellemzők, családi vagy utónév vagy „önbevallás” (amikor egy adott csoporthoz tartozó személy ezt saját magáról kijelenti) alapján, illetve kiderülhet a kontextusból vagy a narrációból (kisebbségi kulturális rendezvény, választás stb.). A fogyatékkal élők közé azon szereplők sorolandók, akik fogyatékosságuk látható jeleit viselik, vagy a narrációból kiderül e jellemzőjük.