Félidős áttekintést tartottunk a rádióspektrum-stratégiáról

Közzétéve: 2024. április 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységével elősegítse a hazai infokommunikációs piac fejlődését, támogassa, és lehetővé tegye új technológiák és szolgáltatások bevezetését. A vezetéknélküli megoldások esetén a felelős és hatékony rádióspektrum-gazdálkodás a fejlesztések kulcskérdése. Mindez gondosan előkészített, jól végrehajtott stratégiát feltételez, amihez az időközi monitoring is hozzátartozik.

Az NMHH aktuális rádióspektrum-stratégiája (a továbbiakban: RSS) a 2021-2025. közötti időszakot öleli fel. A rendszeres áttekintést maga az RSS is tartalmazta. „Félidős áttekintéshez érkeztünk, ezért érdemes egy pillantást vetnünk az RSS keretében eddig elért eredményeinkre és áttekinteni a feladatokat” – mondta Ulelay Emília, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság igazgatóhelyettese az április 3-án ebből az alkalomból tartott rendezvényen.

Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója egy pulpitus mögött állva, egy kivetítő és egy NMHH-logót ábrázoló, rollup hirdetőfelület előtt beszédet tart 2024. április 3-án Budapesten, az NMHH Esztergomi úti épületében

Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója

Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója köszöntőjében az RSS jelentőségét hangsúlyozva beszámolt arról, hogy az abban lefektetett kiemelt céljainkat áttekintettük és az eddig elért eredményeket, a sikeresen megvalósult feladatokat mutatjuk be a rendezvényen, számba véve azokat a célokat is, amiket időközben az élet felülírt és már vagy nem látjuk szükségesnek a végrehajtását, akár más irányt kell megcéloznunk a változó körülmények miatt. Örömét fejezte ki, hogy sokan részt vettek a rendezvényen, hiszen a hatóság mindig is nagy figyelmet fordított a piaci szereplők tájékoztatására.

Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese egy pulpitus mögött állva, egy kivetítő és egy NMHH-logót ábrázoló, rollup hirdetőfelület előtt beszédet tart 2024. április 3-án Budapesten, az NMHH Esztergomi úti épületében

Vári Péter főigazgató-helyettes

Vári Péter, az Infokommunikációs Erőforrások főigazgató-helyettese rámutatott: a felelős rádióspektrum-gazdálkodás célja a lehető legnagyobb mértékben biztosítani, hogy a korlátos erőforrásnak számító frekvencia elérhetősége és felhasználhatósága semmilyen időtávban ne jelentsen szűk keresztmetszetet a digitális ökoszisztéma fejlődése szempontjából. Lényeges, hogy a használatán alapuló rendszerek, valamint az ezekre épülő szolgáltatások jövőálló fejlesztésekre épüljenek, hogy használata műszaki és gazdasági szempontból is optimális, káros zavartatásoktól mentes legyen, valamint, hogy magas szolgáltatásminőség mellett szolgálja a közjót, szem előtt tartva a technológia semlegesség elvét, biztosítva a befektetések védelmét.

A félidős áttekintés során a főbb stratégiai célokat tartalmazó fejezet egyes pontjait vették górcső alá a kollégák, beazonosították azokat a tevékenységeket, melyek a célok elérését szolgálták az elmúlt három évben.

Bálint Irén, az NMHH Spektrumgazdálkodási Osztályának vezetője egy pulpitus mögött állva, egy kivetítő és egy NMHH-logót ábrázoló, rollup hirdetőfelület előtt beszédet tart 2024. április 3-án Budapesten, az NMHH Esztergomi úti épületében

Bálint Irén osztályvezető, Spektrumgazdálkodási Osztály

A beszámolóban aktívan részt vett Bálint Irén, a Spektrumgazdálkodási Osztály vezetője, Bató Tibor, a Rádióellenőrző és Zavarvizsgálati Osztály vezetője, dr. Egri Tamás, a Berendezés- és Szolgáltatásmérő Osztály vezetője, Jánosik András, a Rádiómonitoring Osztály vezetője, Kollár Péter, a Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság igazgatója és Vörös Ádám, a Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs Osztály vezetője.

Vörös Ádám, az NMHH Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs Osztályának vezetője egy pulpitus mögött állva, egy kivetítő és egy NMHH-logót ábrázoló, rollup hirdetőfelület előtt beszédet tart 2024. április 3-án Budapesten, az NMHH Esztergomi úti épületében

Vörös Ádám osztályvezető, Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs Osztály

A beszámoló keretében foglalkoztunk a mobil felhasználás növekvő igényeivel, a földfelszíni audiovizuális és rádióműsorszórással, kiemelt földfelszíni alkalmazásokkal (pl. PMSE, GSM-R, SRD), műholdas szolgálatokkal, a kormányzati célú és a PPDR alkalmazások spektrumhasználatával, valamint a nem polgári (katonai) célú rádiótávközlés fejlesztéséhez szükséges frekvenciaigényekkel.

Szó esett az elavult technológiák kivezetéséről, a korszerű, innovatív technológiák korai bevezetésének támogatásával, a hatékony, magas színvonalú gazdálkodás feltételrendszeréről (jogszabályi keretek, intézményrendszer, harmonizáció, kommunikáció, humán erőforrás, informatikai rendszerek), a nemzeti érdekek hatékony képviseletéről, valamint a nemzetközi munka támogatásáról.

A beszámolóban a 6G-től a DAB+-on, UAS-en, a 3G kivezetésén, a SZÉP-en, STIR-en át szerepel az új laboregyüttes, monitoring központ és megemlítjük zavarelhárítási tapasztalatainkat is.

Ulelay Emlíia, az NMHH Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóságának igazgatóhelyettese egy pulpitus mögött állva, egy kivetítő és egy NMHH-logót ábrázoló, rollup hirdetőfelület előtt beszédet tart 2024. április 3-án Budapesten, az NMHH Esztergomi úti épületében

Ulelay Emília igazgatóhelyettes, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Igazgatóság

„Összességében megállapítható, hogy jól állunk a stratégiai céljaink elérésében. Az RSS kiemelt céljainak áttekintése megmutatta feladataink sokszínűségét és szerteágazó voltát. A feladatok számos szakmai terület munkáját érintik, és a rendezvény bepillantást nyújtott a különböző szakterületek tevékenységébe, az elért eredményekbe. Minden feladat végrehajtását megkezdtük, noha egy-egy cél időközben átalakult, vagy más eszközt láttunk alkalmasabbnak. Intenzív időszak áll mögöttünk és nem lesz eseménytelen a közeljövő sem, bár versenyeztetési eljárást erre az évre nem tervez az NMHH, ugyanakkor belevágunk a következő RSS megalapozásába” – tette hozzá Ulelay Emília.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021-2025 időszakra vonatkozó rádióspektrum stratégiájának készítése 2019 őszén kezdődött.

A 2021-25 közötti spektrumstratégia legfőbb célja felelős spektrumgazdálkodással biztosítani, hogy a digitális ökoszisztéma fejlődése szempontjából a korlátos erőforrásnak számító frekvenciakészlet elérhetősége és felhasználhatósága sem rövid, sem középtávon ütközzön nehézségekbe.

Letöltés: Az NMHH 2021–2025. évi rádióspektrum-stratégiájának megvalósításáról szóló PowerPoint-dokumentum