Kaposvár 91,2 MHz – közlemény frekvenciaterv közzétételéről

Legutóbb frissítve: 2024. május 31.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala tájékoztatja az érdekelteket, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (5) bekezdésének megfelelően a Kaposvár 91,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervét a Hatóság honlapján 2024. május 31. és 2024. június 14. napja között teszi közzé.

Az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján a frekvenciaterv közzététele alatt és a lezárását követő további 5 (öt) napon belül a frekvenciatervre bárki írásban – a Hatóság Médiatanácsához címzett – észrevételt tehet.

Jelen közlemény a Hatóság honlapján 2024. május 23. napján került közzétételre.

Budapest, 2024. május 23.

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala