Debrecen 90,0 MHz – közlemény frekvenciaterv közzétételéről

Közzétéve: 2024. május 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala tájékoztatja az érdekelteket, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (5) bekezdésének megfelelően a Debrecen 90,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervét a Hatóság honlapján 2024. június 7. és 2024. június 21. napja között teszi közzé.

Az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján a frekvenciaterv közzététele alatt és a lezárását követő további 5 (öt) napon belül a frekvenciatervre bárki írásban – a Hatóság Médiatanácsához címzett – észrevételt tehet.

Jelen közlemény a Hatóság honlapján 2024. május 30. napján került közzétételre.

Budapest, 2024. május 30.

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala