Lezárult a 26 GHz-es frekvenciasáv blokkjaira kiírt pályázat

Közzétéve: 2012. április 11.

Jogerősen lezárult a 26 GHz-es frekvenciasáv értékesítése. A nyerteseknek a határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül kell befizetniük a frekvencia blokkok díját.

Az NMHH a 26 GHz-es frekvenciasáv alapblokkjainak frekvenciahasználati jogosultságára 2011. november 7-én indított pályázatot. Az értékesítésre a Telenor Magyarország Zrt., Magyar Telekom Nyrt., GTS Hungary Távközlési Kft., Magyar Villamos Művek Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. adott be érvényes pályázatot. Az elnyerhető jogosultság időtartama a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt év volt. Egy jelentkező legfeljebb 6 alapblokkra tehetett ajánlatot.

Az elnyert frekvenciablokkok hozzáférési rendszerek (végfelhasználói állomások közvetlen kiszolgálása), rádiórelé-hálózatok, továbbá a mobil hírközlés bázisállomásait kiszolgáló belső üzemviteli hálózat létesítésére és üzemeltetésére használhatók.

A Hatóság az ajánlatok értékelésénél négy fő szempontot vett figyelembe: az ajánlott pályázati díjat, a pályázó üzleti tervét, valamint a pályázó hátterét, valamint azt, hogy az ajánlatok milyen mértékben szolgálják a hatékonyabb spektrumgazdálkodás céljait. A pályázat eredményei az alábbi táblázatban láthatók:

A pályázat nyertesei Elnyert blokkok száma Teljes pályázati díj (Ft) (ÁFA nélkül)
GTS Hungary 2 150 000 000
Telenor 4 332 841 300
MVM 6 450 000 000
Vodafone 6 498 600 000
Magyar Telekom 1 80 000 000

A nyertesek a határozat jogerőre emelkedését, azaz április 5-ét. követő 15 napon belül kötelesek befizetni az általuk elnyert felhasználói blokk pályázati díját.