A Médiatanács 318/2012. (II. 15.) számú határozata

a Médiatanács 624/2011. (V. 11.) számú határozatának saját hatáskörben történõ felülvizsgálata - az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján 2010 novemberében és decemberében sugárzott "Való Világ" címû mûsora és annak elõzetesei kapcsán tapasztalt törvénysértések [Rttv. 5/B. § (3), 5/C. § (2), 5/A. § (2) és a 10. § (5) bekezdés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2012. február 15.

A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97. § (3) bekezdés a) pontja szerint saját hatáskörben hivatalból indított döntés-felülvizsgálati eljárása keretében, a Ket. 114. §-a alapján a 624/2011. (V. 11.) számú határozatát módosítja.