A Médiatanács 624/2011. (V. 11.) számú határozata

az M-RTL Zrt. Médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján 2010 novemberében és decemberében sugárzott Való Világ című műsorai és annak előzetesei kapcsán tapasztalt törvénysértések [Rttv. 5/B. § (3), 5/C. (2), 5/A. § (2), és 10.§ (5) bekezdés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2011. május 11.

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a M-RTL Zrt. Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornáján 2010. november 24-én, 27-én, 29-én és 2010. december 1-jén (2 alkalommal), 2-án, 6-án, 8-án, 9-én, 10-én, 15-én, 16-án, 17-én, 19-én, 20-án, 21-én, 23-án, 27-én, 29-én, 30-án és 31-én sugárzott „Való Világ” című műsorszámával összesen huszonegy alkalommal megsértette az Rttv. 5/B. § (3) bekezdésében és tizenhét alkalommal az Rttv. 5/C. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat, ezért a Médiaszolgáltatót az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a Műsorszolgáltatási Szerződés 11.6.1.9. 11.6.1.10. és 11.6.1.13. pontjában előírt kötbért és 110.354.294 Ft, azaz száztízmillió-háromszázötvennégyezer-kettőszázkilencvennégy forint megfizetésére kötelezi.

2. A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. Médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján 2010. november 24-én, 26-án, 27-én, 29-én és 2010. december 1-jén, 2-án, 6-án, 7-én, 8-én, 9-én, 10-én, 14-én, 15-én, 16-án, 17-én, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, 27-én, 28-án, 29-én, 30-án, 31-én sugárzott „Való Világ” című műsorszám előzeteseinek összesen száznegyvenegy alkalommal történt sugárzásával megsértette az Rttv. 5/A. § (2) bekezdésében foglalt előírást, ezért a Médiaszolgáltatót az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a Műsorszolgáltatási Szerződés 11.6.1.5. pontjában előírt kötbért és 19.312.001 Ft, azaz tizenkilencmillió-háromszáztizenkétezer-egy forint megfizetésére kötelezi.

3. A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. Médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján 2010. november 24-én, 25-én, 26-án, 27-én, 28-án, 29-én és 30-án valamint 2010. december 1-je és 31-e között mindennap sugárzott „Való Világ” című műsorszámával 38 adásban összesen háromszázhetvenhét alkalommal megsértette az Rttv. 10. § (5) bekezdésében foglalt előírásokat, ezért a Médiaszolgáltatót az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a Műsorszolgáltatási Szerződés 11.6.1.20. pontja alapján 13.978.210 Ft, azaz tizenhárommillió-kilencszázhetvennyolcezer-kettőszáztíz forint megfizetésére kötelezi.