Tájékoztató elektronikus hírközlési szolgáltató új vagy módosított ÁSZF-jének Adatkapun keresztüli megküldéséről

Legutóbb frissítve: 2023. április 20.

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) készítésére és közzétételére, valamint a Hatóság részére történő megküldésére vonatkozó szabályozást az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) tartalmazza.

A szolgáltató köteles az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán, és internetes honlapján könnyen elérhető módon, a nyitóoldalon, letölthető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható  formában ingyenesen, a szövegben való kereshetőség biztosításával közzétenni.

Az ÁSZF-et a szolgáltató első alkalommal a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg és – az Eht. 132. § (4) bekezdése szerinti módosítást kivéve – minden módosítás esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően egységes szerkezetben közzéteszi, a Hatóságot a módosításról a közzététellel egyidőben értesíti, valamint a módosítást a Hatóságnak megküldi. Az általános szerződési feltételek módosítása esetén, a módosítás Hatósághoz történő megküldésekor a változásokat elektronikus dokumentumban kivonatolt formában csatolni kell.

Ha a szolgáltató a már megkötött előfizetői szerződéseket nem érintő új szolgáltatás vagy feltételek bevezetése vagy módosítása miatt módosítja az általános szerződési feltételeket, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt általános szerződési feltételeket legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor közzéteszi és a hatálybalépést követő 8 napon belül megküldi a Hatóságnak.

Az ÁSZF-nek – az adott szolgáltatásra értelmezhetően – tartalmazniuk kell az Elnök rendeletében meghatározott adatokat.

Szolgáltatói tájékoztató

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt általános szerződési feltételek (ÁSZF) NMHH-hoz történő benyújtását elektronikus ügyintézési infrastruktúráján keresztül teszi lehetővé. Ez az infrastruktúra az „NMHH Adatkapu”, röviden Adatkapu.

Az NMHH Adatkapu egy internetes címen elérhető felület, melynek használatához nem szükséges egyéb alkalmazást telepíteni.

A szolgáltatást csak a rendszerben regisztrált szolgáltatók vehetik igénybe. Ha a Szolgáltató a Hatóságnál már bejelentett szolgáltató, az nem jelenti automatikusan az Adatkapu rendszerbe való bekerülést, a regisztráció igényét külön kell jelezni.

Az érintett adatok magas biztonságú kezelése érdekében a rendszerhez való hozzáférés csak a kormányzati ügyfélkapun keresztüli belépéssel lehetséges.

Ügyfélkapu használata esetén az ügyfélkapu regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki az adatszolgáltatásokat elküldi a Hatósághoz, illetve aki megbízója képviseletében az ügyeket elektronikusan intézi.

Regisztráció után minden Szolgáltató kap egy virtuális tárhelyet, ahol kizárólag a saját profiljához kötődő és elérhető elektronikus nyomtatványok, azaz űrlapok jelennek meg. Az űrlapok kitöltése és tárolása is a tárhelyen történik, így a szolgáltatás fenntartásához nem kell saját infrastruktúrát fenntartani.

A virtuális tárhely megvalósításával lehetővé vált, hogy a felhasználói adatközlés történetisége, az adatközlés során készített elektronikus űrlap munkapéldányok folyamatosan elérhetők legyenek a felhasználó számára. Későbbi belépéskor a régebben kitöltött űrlapokat (akár a munkaközi verziókat is) a felhasználó meg tudja újra tekinteni.

A rendszerben történő változásokról, adatszolgáltatás esedékességéről minden esetben automatikusan elektronikus értesítőt küld a rendszer az érintett szolgáltatók számára. Az adatszolgáltatás a kapcsolódó elektronikus űrlapon, az előírt dokumentumok csatolásával és az űrlap Hatóság részére történő beküldésével történik.

Az adatszolgáltatás teljesítéséről a felhasználó hivatalos elektronikus érkeztető azonosítót kap a beküldés után közvetlenül, amely hivatalos visszaigazolás arról, hogy a Hatóság a beadványt fogadta.

További információkat az Adatkapuról, annak működéséről és a regisztráció folyamatáról az NMHH portál (https://nmhh.hu) bal oldali főmenü „ügyfeleknek” menüpontja alatt az „adatkapu” szövegbox-ra kattintva találnak. Elektronikus ügyintézési infrastruktúra elérhetősége: https://adatkapu.nmhh.hu

Sikeres (Ügyfélkapus) azonosítás és az Adatkapuba történő belépés után a bal oldali főmenü „Szolgáltatásbejelentési űrlapok" menüpontot választva, a képernyő jobb oldali ablakában szereplő linkek közül az "ÁSZF bejelentés"-re kattintva megjelenik az űrlap (Kapcsolódó dokumentumok: Kitöltési útmutató a szolgáltatásbejelentéshez kapcsolódó elektronikus űrlapokhoz).

Bármi, az elektronikus adatszolgáltatással, Adatkapuval, Adatkapu rögzítéssel kapcsolatos kérdésével kérjük, forduljon az NMHH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztályához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
 • E-mail cím: adatkapu@nmhh.hu
 • Telefon: (06 1) 468-0673 (központi ügyféltájékoztatási vonal)
 • Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő–csütörtök: 8:00–16:00
  • Péntek: 8:00–13:30
 • A telefonszámok elérhetőségének ideje:
  • 8:00–16:30
  • 8:00–14:00